Ciekawostki

14 ciekawostek o obrazie Matka Boża z Guadelupe

Matka Boża z Guadelupe
źródło: Emman~commonswiki / Wikipedia

Obraz powstał w związku z objawieniem, do jakiego doszło 12 grudnia 1531 r. na wzgórzu Tepeyac, które obecnie znajduje się w granicach miasta Meksyk. Matka Boża ukazała się tu Aztekowi Juanowi Diego Cuauhtlatoatzinowi.

1. Maryja prosiła Juana, aby w miejscu, gdzie się ukazała, została wybudowana świątynia. Juan udał się do biskupa, a znakiem potwierdzającym prawdziwość jego słów były róże, które nie występowały w tym rejonie świata. Gdy wyspał róże z płaszcza, na materiale pokazał się obraz Maryi.

2. Wizerunek ma wymiary 195 x 105 cm i przedstawia stojącą Maryję. Ma ona różową tunikę, a okryta jest błękitnym płaszczem z gwiazdami. W talii przepasana jest szarfą. Twarz Maryi ma ciemny kolor, stąd określenie Morenita z Tepeyac (hiszp. moreno – brązowy).

3. Obraz powstał na tilmie, indiańskiej opończy, która tkana jest z włókien agawy (kaktusa ayate). Trwałość takich włókien nie przekracza zazwyczaj 30 lat. W przypadku tego obrazu osiągnęła już jednak prawie 500 lat.

4. Gwiazdy znajdujące się na płaszczu Maryi odzwierciedlają układ konstelacji, które występowały w dniu Objawienia w mieście Meksyk.

5. W źrenicy lewego oka Matki Bożej znajdują się odbicia postaci, które były obecne podczas rozmowy Juana Diego z biskupem Zummaradze. W prawym oku, po wielokrotnym powiększeniu, dostrzec można tradycyjną meksykańską rodzinę z tamtego czasu.

6. Z oczami Matki Bożej związane jest jeszcze jedno ciekawe zjawisko, a mianowicie zjawisko refleksu. Występuje ono jedynie u osób żywych i nie jest możliwe do odtworzenia na płaszczyźnie. Jednak w przypadku tego obrazu zostało zaobserwowane i potwierdzone przez badaczy.

7. 14 listopada 1921 r. pewien mężczyzna próbował zniszczyć obraz przy pomocy dynamitu. Ładunek ukryty został w bukiecie kwiatów, który znalazł się przed wizerunkiem Maryi. Uszkodzeniu uległo całe otoczenie, nawet fundamenty świątyni, jednak sam obraz pozostał nietknięty.

8. Wizerunek nie ucierpiał w żaden sposób od dotykania przez pielgrzymów. Nie poddaje się również działaniu kurzu, insektów ani pleśni czy grzybów.

9. Podczas jednej z konserwacji doszło do wypadku. W 1785 r. na tkaninę wylał się żrący kwas azotowy. Powierzchnia powinna się rozpuścić, jednak w krótkim czasie tkanina zregenerowała się samoistnie.

10. Badania prowadzone przez naukowców dowiodły, że na obrazie nie ma śladów pędzla a nawet żadnych związków chemicznych, które mogłyby nadawać kolor.

11. Wszystkie przeprowadzone badania doprowadziły naukowców do wniosków, że obraz Matki Bożej z Guadalupe jest „nie ręką ludzką uczyniony”. Co ciekawe, wizerunek Matki Bożej można zobaczyć również na odwrocie materiału.

12. Obecnie obraz znajduje się w bazylice Matki Bożej z Guadalupe, która została wybudowana w 1974 r. Jest to największe sanktuarium maryjne na świecie. Co roku odwiedza je nawet 10-12 mln wiernych.

13. Matka Boża z Guadalupe jest patronką Meksyku, obu Ameryk, Filipin, narodów tubylczych oraz dzieci nienarodzonych.

14. W sieci pojawiła się informacja, że temperatura wizerunku jest zbliżona do temperatury ciała człowieka. Ks. Eduardo Chávez, który postulował kanonizację świętego już obecnie Juana Diego, zdementował jednak te doniesienia.