Ciekawostki

10 Zaskakujących Ciekawostek w Nysie

fot. Jacek Halicki – Wikipedia

Nysa – miasto w województwie opolskim, siedziba powiatu Nysa. Powierzchnia wynosi 27,5 km2, a zamieszkuje je ok. 44 tys. osób. Przez miasto przepływa rzeka Nysa Kłodzka.

1. Założenie Nysy

Prawdopodobnie już w X w. istniał na tym terenie gród. Nysa została założona w 1223 r. przez biskupa Wawrzyńca, za zgodą Henryka I Brodatego. Z czasem rozwinęło się tu księstwo nyskie ze stolicą w Nysie. Istniało do początku XIX w.

2. Bitwa pod Nysą

18 marca 1428 r. miała miejsce bitwa pod Nysą. Starły się w niej wojska husyckie, mszczące się na książętach śląskich za wsparcie ataku na Czechy w ramach IV krucjaty krzyżowców, oraz wojska biskupa Konrada oleśnickiego. Husyci odnieśli zdecydowane zwycięstwo.

3. Najbardziej zaludnione miasto

Od początku XV w. Nysa należała do najbardziej zaludnionych śląskich miast. Od 1417 r. miała szkołę parafialną (późniejsze gimnazjum). Odbywały się tu dwa targi, św. Jakuba i św. Agnieszki. Miasto miało przywileje w postaci prawa składu, prawa przymusu drogowego oraz prawa bicia własnej monety.

Importowano sól i wino z Węgier i Nadrenii. Nysa została wymieniona wśród ośrodków środkowoeuropejskich w „Kronice świata” wydanej w 1493 r. w Norymberdze.

4. Rynek

27 czerwca 1497 r. na Rynku w Nysie został ścięty przedostatni książę opolski, Mikołaj II. Było to odpowiedzią na atak na Kazimierza II cieszyńskiego i biskupa Jana Rotha, jakiego dopuścił się dzień wcześniej.

Książę powinien być co prawda sądzony przez sąd królewski, jednak w tym przypadku poddano go pod sąd ławniczy w Nysie, a wyrok szybko wykonano.

5. Śląski Rzym

Nysa nazywana była „Śląskim Rzymem” ze względu na obecność licznych kościołów i klasztorów. Miasto to było przez długi czas siedzibą biskupów wrocławskich. W Nysie powstała ponadto w 1701 r. fontanna Trytona, której pierwowzorem była rzymska Fontana del Tritone z XVII w.

6. Prusy

W 1741 r. Nysa znalazła się w granicach Prus. Został wówczas rozbudowana i utworzono z niej twierdzę, która oparła się w 1807 r. wojskom Napoleona. Miasto poddało się po miesiącu oblężenia ze względu na braki amunicji i żywności

7. Obozy jenieckie

Podczas I wojny światowej na terenie Nysy istniały obozy jenieckie. W jednym z nich internowany był Charles de Gaulle. Podczas II wojny światowej w mieście powstał podobóz obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen, AL Neisse, a także trzy obozy pracy przymusowej.

8. Poważne zniszczenia

Miasto uległo poważnym zniszczeniom w marcu 1945 r., po wkroczeniu Armii Czerwonej. Żołnierze spalili Śródmieście, zniszczyli Dom Wagi Miejskiej i wieżę ratuszową. W bestialski sposób obchodzili się z kobietami.

9. Zakład Samochodów Dostawczych

W latach 1952-1986 w mieście funkcjonował Zakład Samochodów Dostawczych. Następnie do 2003 r. działał on w ramach Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie. W zakładzie w latach 1958-1994 produkowany był samochód dostawczy Nysa.

10. Herb

W herbie Nysy znajduje się sześć białych kwiatów lilii na czerwonym tle. W przeszłości Nysa posiadała również inne warianty herbu.