Ciekawostki

Niesamowite informacje o Banku Centralnym

Bank Centralny jest to najwyższa instytucja w kraju, która odpowiada za prawidłowe działanie systemu bankowego, a także za prowadzenie polityki pieniężnej w państwie, zgodnie z odgórnymi wytycznymi władzy, w tym przypadku: polskiego rządu.

W światowych gospodarkach, wyróżnić można dwa modele, przyjęte na świecie. Pierwszy z nich: bank centralny niezależny od państwa. Oznacza to, że ta instytucja może samodzielnie ustalać swoje cele, a także posługiwać się niezbędnymi dla jej pracy narzędziami. Drugi, zupełnie skrajny, to model banku centralnego zależny od państwa (w tym wypadku rządu). W Polsce, od początku działalnośąci, dominuje ten drugi układ. A bankiem centralnym w naszym kraju jest Narodowy Bank Polski.

Narodowy Bank Polski, który jest najważniejszym bankiem w Polsce, ma swoją siedzibę główną w Warszawie, przy ulicy. Świętokrzyskiej 11/21. Jako Bank Centralny, musi nie tylko wypełniać demokratyczną wolę rządu, ale i opierać swoje działania na: Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim, ustawie o prawie bankowym.
Ciekawostką jest fakt, że Narodowy Bank Polski powstał dopiero w 1945 roku, a więc po zakończeniu II wojny światowej.

Jak działa Bank Centralny, czyli Narodowy Bank Polski w praktyce? Skupia się na kilku, niezwykle istotnych funkcjach! Które wymieniamy poniżej:

• jako jedyna instytucja w Polsce może drukować i wydawać do obiegu pieniądze

• dba o to, by w innych bankach nie brakowało nigdy pieniędzy

• odbywa transakcje z innymi, światowymi bankami oraz instytucjami międzynarodowymi

• to właśnie w Banku Centralnym dokonywane są wszystkie wpłaty, wypłaty i przelewy instytucji państwowych, opiewające na milionowe, a nawet miliardowe kwoty

• zajmuje się prowadzeniem wszystkich depozytów państwa, obsługuje polski budżet oraz dług publiczny

• w skrajnej sytuacji Narodowy Bank Polski może także dokonać kredytu dla Polski, albo pożyczki

• wyznacza cele pieniężne dla Polski

• zarządza rezerwami dewizowymi i dba o kurs waluty krajowej

• dba o bezpieczeństwo systemu bankowego, zarówno w bankach państwowych, jak i komercyjnych