Ciekawostki

Niesamowite ciekawostki o Krasce

Taki to grupa zwierząt, które bardzo często zadziwia nas swoim pięknym. Znaleźć możemy liczne kolorowe gatunki, których Pióra tworzą niezwykłe kompozycje wizualny. Takie są również bardzo ciekawą grupą ze względu na ich zachowanie, sposób rozmnażania, a także relacje między poszczególnymi przedstawicielami. Przeciągają one uwagę wielu naukowców, którzy poświęcają lata swojej pracy, aby obserwować je w ich naturalnym środowisku. W związku z tym jak duże zainteresowanie wzbudzają ptaki wśród ludzi dziś chcielibyśmy zająć się jednym z ciekawych gatunków. Gatunkiem tym jest kreska. Przedstawimy dziś 10 ciekawostek na temat tego ptaka. Polecam również zapoznać się z jego zdjęciami, ponieważ może on zachwycić was swoim wyglądem.

1. Najładniejszych z ptaków

Jest to jeden z najładniejszych ptaków. Posiada niebieskie ubarwienie w różnych odcieniach oraz rdzawo brązowy grzbiet. Ma czarniawy dziób i żółtawe nogi.

2. Gatunek

Jest to gatunek, któremu grozi całkowite wyginięcie. Dawniej spotkać można go było na znacznym obszarze naszego kraju, jednak ze względu na znaczne zmniejszenie jego liczebności obecnie występuje w zachodniej jego części.

3. Siedliska

Jego Siedliska zlokalizowane są na skrajach starych lasów i zadrzewień.

4. Przedstawiciele

Aktualna liczba przedstawicieli kreski to około 100 par.

5. Gniazda

Tworzą one swoje gniazda naturalnych dziuplach lub wykorzystują dziuple wy kute przez Dzięcioły.

6. Okresie lęgowy

Okresie lęgowym składają one około czterech do pięciu białych, błyszczących jaj.

7. Młode

Młode opuszczają Gniazdo już po czterech tygodniach.

8. Owadożerne

Ptaki te należą do organizmów owadożernych. Zjadają głównie chrząszcze i prosto skrzydła ale również pająki dżdżownice. Możemy spotkać kreski, które polują na drobne ssaki, płazy i Gady.

9. Paki wędrowne

Są to ptaki wędrowne. Do naszego kraju przebywają one w okresie wiosennym zaś opuszczają go na przełomie sierpnia i września.

10. Objęty ochroną

Jest to gatunek objęty ochroną. Jest to skrajnie zagrożony wyginięciem gatunek. Zmniejszenie jego liczby wynika głównie z likwidacji za dziewięć śródpolnych, a także wycinania starych dziuplastych drzew. Jest to zatem skutek działalności człowieka. Z tego względu należy prowadzić działania mające na celu zwiększenie liczebności tego gatunku.