Ciekawostki

17 Ciekawostek o Neandertalczykach

Neandertalczyk

Neandertalczyk jest zazwyczaj klasyfikowany jako odrębny gatunek człowieka, czyli Homo neanderthalensis, niektórzy jednak uważają go za gatunek człowieka rozumnego, czyli Homo sapiens neanderthalensis. Wokół neandertalczyków przez lata ukształtowały się różne fakty:

1. Pierwszy wykopany szkielet o cechach neandertalczyka był w roku 1856 w niemieckim Neanderthalu.

2. Neandertalczycy charakteryzowali się dobrze rozwiniętą muskulaturą klatki piersiowej, ramion i barku, kości twarzoczaszki mieli szerokie, a policzki wysunięte do przodu.

3. Wzrost mężczyzn to średnio ok. 165 cm i 90 kg, a u kobiet ok. 155 cm.

4. Na przestrzeni czasu u neandertalczyka wzrosła pojemność mózgoczaszki. Spowodowane jest to większym spożyciem mięsa.

5. Neandertalczycy rozwijali europejską kulturę mustikierską i kulturę lewaluaską.

6. Według badań archeologicznych są dowody na to, że neandertalczycy wytwarzali narzędzia kamienne i drewniane, praktykowali pochówek rytualny swych zmarłych, zajmowali się myślistwem, potrafili rozniecać ogień.

7. W 1981 roku odbyła się premiera filmu pt. „Walka o ogień” w reżyserii Jeana-Jacques’a Annauda. Akcja filmu rozgrywa się 80 000 lat p.n.e. w Europie. Film przedstawia Ulamów, czyli jedno z plemion neandertalczyków, które traci ogień w wyniku napadu plemienia Wagabu złożonego z przedstawicieli gatunku Homo erectus.

8. Nazwa neandertalczyk została wprowadzona w 1863 roku przez anglo- irlandzkiego geologa Williama Kinga i pochodzi ona od nazwy doliny Neandertal w Niemczech, w której po raz pierwszy odkryto i rozpoznano należące do odrębnej odmiany człowieka szczątki neandertalczyka.

9. Neandertalczycy swoje narzędzia wykonywali z kości żebrowej jelenia. W znaleziskach archeologicznych odkryto ślady skręcania włókna, co może wskazywać, że wytwarzano linę lub sznurek, a razem z sześcioma obrobionymi odłupkami, tworzyło rodzaj jakiejś broni miotającej.

10. Przez długi czas uważano, że neandertalczycy nie posiadali cech koniecznych do wykształcenia mowy i komunikowano się za pomocą pomruków i chrząknięć. Najnowsze badania dowodzą, że neandertalczycy komunikowali się wyrafinowaną formą mowy i języka, podobną do dzisiejszej. Kość gnykowa umiejscowiona jest centralnie w wyższej części szyi pod żuchwą i nad krtanią i jest podstawą dla mowy, więc z anatomicznego punktu widzenia kość gnykowa neandertalczyka jest identyczna z naszą.

11. W La Chappele-aux we Francji odkryto zachowany grób neandertalczyka, który liczy 50 000 lat. Ciało zmarłego było ułożone w bardzo staranny sposób i było ozdobione czerwoną ochrą. Ciało było bardzo dobrze zabezpieczone przed zwierzętami. W grobie obok ciała znaleziono jajka, mięso, narzędzia oraz kwiaty. Świadczy to o czci zmarłych i rytuałach pogrzebowych neandertalczyków.

12. W 2013 roku archeolodzy odkryli w okolicy Riparo Bombrini zawaloną jaskinię, która okazała się być domem neandertalczyka. Stwierdzono, że mieszkańcy utrzymywali porządek oraz podzielili jaskinię na oddzielne pomieszczenie do przygotowania posiłków, spania, wytwarzania narzędzi oraz dla celów towarzyskich.

13. Na Ukrainie w Mołodowie, w pobliżu Czerniowców pochodzącej sprzed 44 tys. lat odkryto namiot neandertalczyka. Zbudowany był bardzo starannie przy użyciu materiałów takich jak gałęzie, kości mamuta i skóry zwierząt. Miał on służyć przez kilka lat, więc neandertalczycy kopali głębokie dziury w ziemi, wkładali tam długie tyki i wiązali je u góry za pomocą jelit zwierzęcych. Okładali je skórami i zszywali. Przy podłożu okładali chatki wielkimi kamieniami, aby skóry się nie odchylały.

14. W 2012 roku zostały przeprowadzone badania przez kataloński Instytut Badań i Studiów Zaawansowanych w Barcelonie, które obaliły tezę, że neandertalczycy spożywali tylko i wyłącznie surowe mięso. Badacze dowiedli, że neandertalczycy potrafili gotować oraz umieli stosować lecznicze zioła m.in. rumianek i krwawnik pospolity. Posiadali wiedzę na temat określonych roślin oraz potrafili wybierać je biorąc pod uwagę ich wartości odżywcze bądź lecznicze.

15. W jaskini El Castillo w Hiszpanii odnaleziono malowidła. Najnowsza technologia pozwoliła określić wiek tych malowideł na 48 000 lat, co pozwala stwierdzić, że część tych malowideł wykonali neandertalczycy. To czyni ich z kolei pierwszymi artystami.

16. W 1995 roku w jaskini w Słowenii odnaleziono artefakt znany jako „flet Divje Babe” i uważany jest za najstarszy instrument muzyczny. Flet został wykonany z kości udowej niedźwiedźa jaskiniowego. Wiek fletu datowany jest na 60 000 do 43 000 lat, pozwala to stwierdzić, że neandertalczycy znali prawdopodobnie muzykę.

17. Nowe dowody archeologiczne wskazują na to, że neandertalczycy opiekowali się chorymi i starszymi osobami w swojej społeczności.