CiekawostkiEuropa

Naddniestrze – ciekawostki oraz informacje

Naddniestrze

Po rozwiązaniu ZSRR napięcia między Mołdawią, a separatystycznym terytorium Naddniestrza przerodziły się w konflikt zbrojny, który rozpoczął się w marcu 1992 r., a zakończył zawieszeniem broni w lipcu tego samego roku. W ramach tego porozumienia trójstronna Komisja Wspólnej Kontroli (Rosja, Mołdawia, Naddniestrze) nadzoruje ustalenia dotyczące bezpieczeństwa w zdemilitaryzowanej strefie, obejmującej dwadzieścia miejscowości po obu stronach rzeki. Mimo że zawieszenie broni się utrzymało, status polityczny terytorium pozostaje nierozwiązany.

1. Naddniestrze jest bez dostępu do morza.

2. Tiraspol, stolica i największe miasto Naddniestrza, liczy około 160 000 mieszkańców.

3. Po zawarciu w 2005 roku umowy między Mołdawią a Ukrainą wszystkie firmy naddniestrzańskie, które chcą eksportować towary przez granicę ukraińską, muszą zostać zarejestrowane przez władze mołdawskie. Umowa ta została wdrożona po wejściu w życie w 2005 roku Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Mołdawii i na Ukrainie.

4. Indoeuropejskie plemiona od tysiącleci zamieszkiwały obszar, na którym obecnie znajduje się Naddniestrze, ponieważ było to pogranicze pomiędzy Dacią i Scytią. Wczesne plemiona germańskie i turkijskie były również obecne na tym obszarze podczas ataków i inwazji Imperium Rzymskiego.

5. Naddniestrze jest podzielone na pięć okręgów.

6. W głębi kraju – poza Tyraspolem, jest stary radziecki dom kultury, a na zewnątrz jest największe na świecie popiersie Lenina.

7. Większość Naddniestrzan ma obywatelstwo mołdawskie, a wielu Naddniestrzan ma również obywatelstwo rosyjskie i ukraińskie.

8. Naddniestrze jest uznawane przez zdecydowaną większość krajów za prawną część Republiki Mołdowii.

9. Głównymi grupami etnicznymi w 2015 roku byli Rosjanie (34%), Mołdawianie (33%) i Ukraińcy (26,7%).

10. Tylko częściowo uznane państwa Osetii Południowej i Abchazji uznają ją za suwerenny podmiot po ogłoszeniu przez nią niepodległości od Mołdawii w 1990 r. z Tyraspolem jako zadeklarowaną stolicą kraju.

11. 91% ludności Naddniestrza wyznaje prawosławie, a 4% wyznaje katolicyzm.

12. Naddniestrze ma własny bank centralny, który emituje naddniestrzańską walutę – rubel naddniestrzański.

13. Wiodącym przemysłem jest stal, dzięki Hucie, która generuje około 60% dochodów budżetowych kraju.