Europa

25 ciekawostek o Mińsku o których prawdopodobnie nie wiedziałeś

miasto mińsk

Mińsk jest stolicą Białorusi. Jest centrum politycznym, gospodarczym, naukowym i kulturalnym kraju oraz centrum administracyjnym obwodu mińskiego. Warto poznać ciekawostki i fakty o Mińsku.

1. Po raz pierwszy Mińsk jest wymieniony około 1067 roku, co oznacza, że jest starszy od miast europejskich, takich jak Moskwa i Sztokholm.

2. Mińsk jest najbardziej rozwiniętym gospodarczo miastem na Białorusi. W Mińsku mieszka 1,9 miliona osób (2017 roku), a liczba ludności stale rośnie.

3. Mińsk położony jest na głównych szlakach komunikacyjnych łączących Europę Zachodnią i wschód, regiony wybrzeża Morza Czarnego i kraje bałtyckie.

4. Duża część Mińska została zniszczona w czasie drugiej wojny światowej i odbudowana w czasach sowieckich. Oznacza to, że Mińsk ma dużo ładnej architektury z czasów radzieckich. Mińsk jest uważany za jedno z najbardziej radzieckich miast byłego ZSRR.

5. Dziś stolica Białorusi, wbrew swojej ponurej reputacji, jest miejscem postępowym, nowoczesnym i czystym.

6. Autostrady łączą Mińsk z największymi miastami na Białorusi: Orszą, Witebskiem, Mołodecznem, Brześciem, Słuckiem, Mohylewem i Homlem.

7. Mińsk jest jedną z najmniej odwiedzanych stolic Europy wśród turystów zachodnich, co prawdopodobnie sprawia, że podróż tutaj jest bardziej przyjemna.

8. Osoby zainteresowane kulturą mogą oczekiwać w Mińsku spektakli baletowych i operowych bardzo wysokiej klasy.

9. Mińsk został stolicą, gdy Białoruś uzyskała niepodległość w 1991 roku.

10. Białoruś jest jednym z niewielu krajów na świecie, w którym nadal istnieje aktywny oddział KGB. Robienie zdjęć tym budynkom rządowym jest nielegalne.

11. Miasto doświadczyło wielu katastrof, m.in. częstych zniszczeń przez ogień, złupienia przez Tatarów krymskich w 1505 r., okupacji i zniszczeń przez wojska francuskie w 1812 r., okupacji niemieckiej w 1918 r., okupacji polskiej w 1919-20 r. oraz niemalże całkowitych zniszczeń w czasie II wojny światowej, zwłaszcza podczas frontu sowieckiego w 1944 r.

12. Mińsk posiada dużą sieć kolejową, która łączy Brześć, Moskwę, Wilno i Homel. W stolicy znajduje się lotnisko narodowe.

13. Znajduje się tu ogromny pomnik Lenina, a ponieważ stojący za nim budynek jest własnością gubernatora, tak naprawdę nie należy go fotografować.

14. Po II rozbiorze Polski, czyli od 1793 roku, Mińsk znajdował się w granicach Imperium Rosyjskiego.

15. Miasto ma bardzo dobry system transportu publicznego. Mińsk, jak większość dużych miast europejskich, ma bardzo dobry system metra.

16. Główna ulica Mińska – (Aleja Niepodległości / Praspiekt Niezaliežnasci) – ma ponad

15 km długości. Pochodzi z 1801 roku i jeśli odwiedzisz Mińsk, na pewno ją zobaczysz.

17. Łączna powierzchnia miasta wynosi 409 km2.

18. Miasto było początkowo zbudowane na wzgórzach, co pozwoliło na budowę fortyfikacji obronnych, a zachodnie części miasta są najbardziej pagórkowate.

19. Mińsk jest miastem, które jest naprawdę piękne, zarówno latem, kiedy znajduje się tu wiele ładnych ulicznych kawiarenek, jak i w ciągu pozostałych trzech pór roku.

20. W mieście jest ponad 100 fontann. Najstarsza z nich pochodzi z 1874 roku i znajduje się w parku Aliaksandrauski. Została ona zbudowana na cześć uruchomienia wodociągu dla miasta. Można ją znaleźć na placu Nezavisimosti.

21. Przeciętna wysokość miasta wynosi 220 metrów nad poziomem morza.

22. Średnie temperatury w Mińsku bardzo się różnią. Lata są gorące i mogą być naprawdę wilgotne.

23. Mińsk jest dużym centrum przemysłowym. Miasto produkuje 16% całkowitej produkcji przemysłowej kraju.

24. Zima może nie jest najlepszą porą roku, aby odwiedzić Mińsk, ale jest to jeden z tych okresów, kiedy miasto jest uważane za najpiękniejsze, z bajecznym oświetleniem.

25. Obszar dzisiejszego Mińska został zasiedlony przez wczesnych Słowian Wschodnich już w IX wieku.