Ciekawostki

15 fantastycznych ciekawostek o Mieszko 1

Mieszko 1

Mieszko I to pierwszy władca Polski, książę polan, który zjednoczył kraj i w imieniu całego narodu przyjął chrzest. Postać, którą zna każdy Polak i Polka. Jest to jedna z najważniejszych osób w historii naszego kraju, a mimo to, jest wiele zagadek, które dotyczą, przede wszystkim tego, co działo się przed dojściem Mieszka do władzy. Jest to na tyle interesująca postać, że warto poszukać na jego temat większej ilości informacji. Niech te ciekawostki, rozbudzą waszą ciekawość.

1. Mieszko przed chrztem, miał 7 pogańskich żon. Wszystkie odprawił, gdy tylko nadszedł czas zaślubin z Dobrawą. Zwyczaj poligamii, był wśród pogańskich plemion słowiańskich, dość powszechny, lecz kiedy Mieszko wszedł do kościoła katolickiego, o takim prywatnym haremie, nie mogło być mowy.

2. Gall Anonim, w swojej kronice wspomina osobliwą historię, dotyczącą pierwszego władcy Polski. Otóż Mieszko I, podobno do 7 roku życia, był niewidomy. Podobno w wieku 7 lat, odzyskał nagle wzrok, co miało być zapowiedzią przyszłych niebywałych osiągnięć młodzieńca.

3. Wiadomym jest, że kiedy Mieszko przyjmował chrzest w 966 roku, to tak naprawdę chrzest przyjął sam Mieszko i jego dwór. W całym kraju, mimo, że wprowadzano chrześcijaństwo, jak tylko się dało, to dawna wiara była niezwykle silna. Chrześcijańscy księża próbowali wszelkich sposobów, by zamienić znaczenie słowiańskich obyczajów. Przykładem takiej zamiany, może być Noc Świętojańska, która przed chrztem, była Nocą Kupały.

4. Pierwsza wielka bitwa Mieszka, przeszła do historii, jako wielkie zwycięstwo. Mowa tutaj oczywiście o bitwie pod Cedynią, w której to siły polskiej armii, pokonały siły niemieckiego Hodo i Zygfryda von Balbecka. Bitwa odbyła się w 972 roku i była to pierwsza potyczka pod znakiem krzyża, a nie pogańskich bogów.

5. Pomimo faktu, iż Mieszko I zarządzał tak dużym państwem, to sam był niepiśmienny. Umiejętność płynnego czytania i pisania, zdobył dopiero jego wnuk Mieszko II, czyli syn króla Bolesława Chrobrego.

6. Często powtarzany jest mit, jakoby Mieszko I był pierwszym królem Polski. Otóż Mieszko I nigdy nie został koronowany. Do takiej koronacji, teoretycznie miało dojść, lecz Mieszko tego nie doczekał. Pierwszym, koronowanym królem Polski, został jego syn Bolesław Chrobry, który przywdział koronę w 1025 roku.

7. Drużyna, czyli przyboczni wojownicy Mieszka, są niemalże legendą. Arabski kronikarz, który przybył do Polski, opisał drużynę książęcą, jako 3000 mężnych wojów. Każdy z nich dostawał odpowiednio wysoki żołd.

8. Podobno Mieszko, wypłacał żołd nie tylko swoim wojownikom z drużyny, ale także ich dzieciom, od chwili urodzenia, a nawet ofiarowywał im dary ślubne. Troska, o swoich wojów, była uzasadniona, ponieważ ponoć byli oni warci 10 razy więcej, niż zwykły wojownik.

9. Stolicą państwa Mieszka, było Gniezno, co ze starosłowiańskiego oznacza gniazdo. Była to kolebka naszej państwowości, więc określenie stolicy gniazdem, było jak najbardziej zasadne.

10. Córka Mieszka, Świętosława, wcale nie była mniej znana, niż jej sławny ojciec. Otóż Świętosława, poprzez małżeństwa, była królową Danii, Szwecji i Anglii. Jej syn Knut Wielki, został królem Anglii w 1016 roku.

11. Mogło by się wydawać, że Mieszko i Polska zaczęły istnieć dopiero po 966, czyli po chrzcie. Nic bardziej mylnego. Mieszko znany był w regionie, na długo przed przyjęciem chrześcijaństwa, o czym może świadczyć zaangażowanie się w wojnę domową w Niemczech, oraz sojusz ze Szwecjom, przeciwko Duńczykom. Król Erik, nie wziął by za żony, córki kogoś, kto dopiero co wkracza na scenę polityczną. Fakt ten pokazuje, jak wiele nie wiemy o tym, co działo się na naszych ziemiach, przed rokiem 966.

12. Mieszko bardzo aktywnie angażował się w politykę. Świadczyć może o tym fakt, że dwukrotnie popierał on kandydaturę na króla, Henryka Kłótliwego. Jednakże Henryk dwukrotnie przegrał zmagania o sukcesję.

13. Kronikarz, który opisał dzieje Mieszka, sam siebie nazywał Gallem Anonimem. To dzięki niemu wiemy mamy wszystkie informacje, o pierwszym władcy Polski. Przydomek Gall, może oznaczać, że mnich przybył z terenów Francji.

14. Mieszko, po przyjęciu chrztu, był żonaty dwukrotnie. Kiedy zmarła jego pierwsza żona Dobrawa, wziął za żonę Odę, zwaną później, jako Oda Niemiecka. Miał z nią synów, którzy po śmierci Mieszka, zostali przegonieni do Niemiec wraz z matką, przed Bolesława Chrobrego, który dzięki temu jednomyślnie objął tron.

15. W ostatnim czasie wielu historyków zaczęło podważać pochodzenie Mieszka I. Wysnuta została teoria, że tak naprawdę Mieszko I, był wikingiem, który przybył na ziemie polskie i siłą zjednoczył zwaśnione plemiona. Nie było by w tym nic dziwnego, ponieważ identyczna sytuacja miała miejsce na Rusi. Wiking Ruryk podbił ziemie Rusi i założył pierwszą dynastię, która trwała całe wieki. Kolorytu tej teorii, dodaje fakt iż dokument podpisany przez Mieszka, został zatytułowany,,DAGOME IUDEX’’. W imieniu DAGOME historycy doszukują się germańskich i nordyckich naleciałości. To prawda, że wikingowie byli obecni podczas kształtowania się naszej państwowości, ale mało prawdopodobne jest, by Mieszko rzeczywiście był wikingiem, choć dzisiaj, tak naprawdę nikt nie jest w stanie, potwierdzić tego faktu, ani go dobitnie obalić.