19 Interesujących Ciekawostek, Informacji i Faktów o Mezopotamii

Asyria

Starożytna Mezopotamia odnosi się do miejsca, w którym ludzie tworzyli cywilizacje po raz pierwszy. To właśnie tutaj ludzie najpierw gromadzili się w dużych miastach, uczyli się pisać i tworzyli rządy. Z tego powodu Mezopotamia jest często nazywana „Kolebką Cywilizacji”.

Mezopotamia odnosi się do szerokiego obszaru, który może obejmować cały Irak, wschodnią Syrię, południowo-wschodnią Turcję, część zachodniego Iranu i Kuwejtu. Poznaj najlepsze ciekawostki, fakty i ważne informacje o Mezopotamii.

1. Dokładnie nazwa Mezopotamia oznacza terytorium pomiędzy rzekami. Od najwcześniejszych dziejów nazwa tego regionu charakteryzowała się rozmieszczeniem dolin Tygrysu i Eufratu. Z języka greckiego słowo „Mesopotamia” składa się z dwóch części – „Meso oraz „Potamos”.

2. Ponieważ każdego roku obie rzeki wylewały, mieszkańcy Mezopotamii postanowili zbudować jeden z systemów melioracji, składający się z sieci kanałów którymi woda była odprowadzana z pól. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie prowadziło to do częstego wylewania wód rzecznych.

3. Na samym początku przy rządach teokratycznych władzę obejmował kapłan, ale z biegiem lat na przodzie Mezopotamii znalazł się świecki władca.

4. Mieszkańcy Mezopotamii, znani jako Sumerowie przybyli w IV i III tys. p.n.e. To oni założyli pierwsze państwa-miasta. Słynęli także z budowli wznoszonych na cegłach. Największe i te, które najbardziej zachwycają to tzw. zigguraty, czyli świątynie, na których powstawały wiszące ogrody zwane Semiramidy. Co ciekawe ogrody te zostały wpisane do siedmiu cudów świata.

6. Język sumeryjski używany był południowej części krainy na Bliskim Wschodzie, dopiero około roku 2000 p.n.e. został wykluczony w mówieniu przez język akkadyjski. Język sumeryjski nie zniknął do końca, wykorzystywano go do zapisków uroczystych, literackich i naukowych

7. Na początku II tysiąclecia p.n.e. do krainy Bliskiego Wschodu dotarły plemiona amoryckie i wraz z całą populacją tubylczą stworzyły takie państwa jak: Asyria i Babilonia, które rywalizowały ze sobą, dopóki nie padły łupem Persji w VII-VI w. p.n.e

8. Po zakończeniu I wojny światowej międzyrzecze podzielono pomiędzy Syrię, Turcję, Irak i Iran.

9. Rejon międzyrzecza był wysoko rozwinięty za sprawą uprawy zbóż i bawełny oraz palmy daktylowej i drzew owocowych. Dodatkowo dobrze rozwijała się hodowla owiec i bydła. Popularne stało się też wydobywanie ropy naftowej a nawet soli kamiennej.

10. W 762 r. do Bagdadu zostaje przeniesiona stolica kalifatu, w wyniku czego kraina Bliskiego Wschodu zostaje zdobyta przez Arabów i znajduje się pod wpływami islamu.

11. Powstają państwa hellenistyczne, założone przez Seleukosa, Po opanowaniu przez Aleksandra Wielkiego w IV w. p.n.e., międzyrzecze zostaje pod wielkimi wpływami greckimi.

12. Klimat jest tu śródziemnomorski, charakteryzuje się bardzo upalnym latem, małą ilością opadów i ciepłą zimą.

13. Mieszkańcy międzyrzecza wierzą w istnienie wielu bogów, dlatego jedynym wyznaniem jest tu politeizm.

14. Główni bogowie mezopotamscy to: Isztar, Marduk i Aszur.

15. Najważniejsze dokonania cywilizacji mezopotamskiej to przede wszystkim wynalezienie brązu i koła garncarskiego oraz pismo klinowe i użycie koła.

16. Podstawowymi zabytkami międzyrzecza stała się brama Isztar, pieczęć cylindryczna, Sztandar z Ur i Lamassu.

17. Należy wspomnieć też o wieży Babel, która według legendy miała sięgnąć nieba. Niestety przeciwstawił się temu Bóg i ukarał chciwość budowlanych, mieszając im języki, co doprowadziło do braku możliwości dokończenia świętej budowli.

18. Znana zasada „oko za oko, ząb za ząb została stworzona według Kodeksu Hammurabiego. W najstarszych zbiorach wyroków, prawo przepowiadało barbarzyńskie kary fizyczne polegające na ucinaniu rąk, łamaniu kości wraz ze śmiercią.

19. Poszczególne imiona sumeryjskie bogów przeszły do kultury masowej. Dla przykładu znany muzyk Adam Darski, który słynął ze swojego kontrowersyjnego wizerunku, przybrał pseudonim Nergal. Było to imię należące do sumeryjskiego boga katakumb, uznawanego również za boga czarnej śmierci, który odpowiadał za wiele chorób.

4/5 - (liczba ocen: 4)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.