Polska

10 najlepszych atrakcji na Lubelszczyźnie

Lubelszczyzna

Lubelszczyzna jest regionem niezwykle atrakcyjnym pod względem turystycznym, a jednak wciąż jeszcze nieoblegana przez rzesze turystów. Nadaje jej to specyficznego, kameralnego klimatu. Do najpopularniejszych, najpiękniejszych i wyjątkowo godnych odwiedzenia miejsc zaliczyć możemy.

Lublin

Zwiedzanie Lubelszczyzny rozpocząć warto od jej stolicy, czyli Lublina. Miasto to nazywane jest często stolicą wschodniej Polski, co ma swoje uzasadnienie biorąc od uwagę fakt, że jest to największy i najprężniej rozwijający się ośrodek miejski po tej stronie Wisły. O szczególnych walorach turystycznych Lublina świadczy między innymi jego bogata historia oraz położenie w samym sercu wielokulturowego tygla. W mieście znajduje się szereg zabytków, spośród których wyróżnić można przede wszystkim Lubelski Zamek; Bramę Krakowską przy placu Łokietka – jeden z architektonicznych symboli miasta; Plac Po Farze; Plac Litewski; Kaplicę św. Trójcy wraz z XIII-wiecznym donżonem; Wieżę Trynitarską i inne.

Zamość

Zamość jest miastem, które często określane jest mianem „Padwy Północy” i „perły renesansu”. Czy nie na wyrost? Przeciwnie. Miasto otoczone jest typowo renesansowymi, bastionowymi fortyfikacjami; większość zabudowy miejskiej składa się z pięknych, renesansowych kamienic; do najwybitniejszych osiągnięć architektury późnego renesansu należy także tamtejsza katedra. Nic więc dziwnego, że miasto stanowi jeden z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa. Dodatkowo warto wspomnieć, że cały obszar Starego Miasta wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny to kolejna perełka województwa lubelskiego, bardzo chętnie odwiedzana przez turystów. O jej niezwykłych walorach urbanistycznych świadczy idealnie wkomponowanie miejskiej architektury w urozmaicony pejzaż. Miasteczko leży w bardzo atrakcyjnej pod względem przyrodniczym dolinie, otoczonej nie tylko wysokimi na kilkadziesiąt metrów zalesionymi wzgórzami, ale także przeoranymi przez głębokie lessowe wąwozy. Do najciekawszych zabytków na terenie Kazimierza Dolnego zaliczyć można: ruiny zamku i baszty, kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, zabytkowe spichlerze, zabytkowe kamieniczki (przede wszystkim kamienice Przybyłów), Górę Trzech Krzyży i inne.

Janowiec

Naprzeciw Kazimierza, po przeciwległym brzegi Wisły znajduje się także przyciągająca turystów piękną scenerią i ciekawymi ruinami zamku wieś Janowiec. Z Kazimierza dostać się tam można między innymi drogą wodną, a sam rejs po Wiśle stanowi sporą atrakcję. We wsi znajduje się także warty odwiedzenia skansen.

Kozłówka

Kozłówka to niewielka wieś nieopodal Lubartowa, w której to znajduje się nie tylko jedno z najpopularniejszych, ale też najpiękniejszych w całej Polsce muzeów wnętrz pałacowych. W zabytkowym zespole zwiedzać można nie tylko pałac, w którym znajduje się Muzeum Zamoyskich, ale także powozownię z kolekcją pojazdów konnych i akcesoriów podróżnych oraz teatralnię. Obok pałacu znajduje się także reprezentacyjny ogród włoski, który sąsiaduje z krajobrazowym parkiem w stylu angielskim z bażantarnią. Na terenie obiektu znajduje się także jedyna w kraju Galeria Sztuki Socrealizmu.

Nałęczów

Nałęczów to miasto słynące głównie z wartego odwiedzenia Parku Zdrojowego ze stawem i z historyczną zabudową, w skład której wchodzą: pałac Małachowskich, sanatorium „Książę Józef”, Stare Łazienki, Werandki, Domek Gotycki, oraz nowszymi budowlami – Domem Zdrojowym, „Pawilonem Angielskim”, sanatorium uzdrowiskowym „Rolnik”, „Atrium” oraz tak zwanymi „Termami Pałacowymi”.

Chełm

Chełm zachęca turystów do odwiedzin zarówno pięknymi, barokowymi budowlami, jak i niezwykle urokliwym labiryntem wykutym w kredowym podłożu. Centrum miasta stanowi podłużny rynek wytyczony jeszcze w średniowieczu, który otoczony jest przez XIX i XX wieczne domy. Najcenniejszym zabytkiem, jaki znajduje się na terenie miasta jest kościół popijarski.

Puławy

Puławy słyną głównie z klasycystyczno-romantycznego zespołu pałacowo-parkowego Czartoryskich, w skład którego wchodzą następujące obiekty: pałac, pałacyk Marynki, kościół NMP, Świątynia Sybilli, Domek Grecki, Brama Rzymska i Domek Żółty oraz obiekty neogotyckie – Domek Gotycki oraz orientalne – Altana Chińska. Urokliwego charakteru dodaje temu miejscu angielski park krajobrazowy wraz z labiryntem grot, arkadowych bram oraz tarasowych schodów.

Romanów

Romanów jest miejsce ściśle związanym z jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy historycznych XIX wieku – Józefem Ignacym Kraszewskim. Jest to miejsce, gdzie spędził on swe dzieciństwo a w późniejszych latach chętnie doń wracał. W mieszczącym się tam dworze, odbudowanym po zniszczeniach wojennych mieści się siedziba muzeum poświęconego temu pisarzowi. Znajduje się tam obszerny zbiór rękopisów oraz publikacji książkowych „ojca polskiej powieści”.

Poleski Park Narodowy

W województwie lubelskim nie brakuje także atrakcji o charakterze przyrodniczym. Największą z nich jest niewątpliwie Poleski Park Narodowy, będący prawdziwą ostoją dzikiej przyrody, która nie jest spotykana w innych zakątkach naszego kraju. Na terenie parku znajdują się niezwykle rozległe torfowiska, a także duża ilość płytkich jezior i stawów. Tereny pomiędzy zbiornikami wodnymi porastają między innymi karłowate sosny, brzozy i wierzby, które stanowią przykład najdalej wysuniętej na południowy zachód Europy tundry i lasotundry. Poza Poleskim Parkiem Narodowym warto także zwrócić uwagę na miejsca takie jak: położony niedaleko południowego skraju Roztocza, blisko wsi Hamernia Rezerwat Czartowe Pole oraz Roztocze, czyli wyjątkowo malowniczy pas niewysokich wzgórz na pograniczu Polski i Ukrainy, między Kraśnikiem a Lwowem.

Czytaj dalej: Atrakcje Lubelskie