Ciekawostki

10 Zaskakujących Ciekawostek o Lidzbarku Warmińskim

architektura

Lidzbark Warmiński – miasto położone w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba powiatu lidzbarskiego. Powierzchnia miejscowości wynosi 14,4 km2, a zamieszkuje ją ok. 16 tys. ludzi. Przez miasto przepływają rzeki Łyna oraz jej dopływ Symsarna. Lidzbark określany bywa mianem „perła Warmii”. Oto ciekawostki o Lidzbarku Warmińskim.

Zobacz też -> Atrakcje dla dzieci w Lidzbarku Warmińskim

1. Lecbarg

Pierwsze wzmianki o Lidzbarku, a właściwie pruskim grodzie Lecbargu, pochodzą z ok. 1240 r., gdy osadę tę podbili Krzyżacy. W 1241 r. wybudowali drewniany zamek, a w 1251 r. przekazali go pierwszemu biskupowi warmińskiemu Anzelmowi. W początkowych latach często był najeżdżany przez Prusaków.

2. Prawa miejskie

Prawa miejskie zostały nadane Lidzbarkowi 12 sierpnia 1308 r. przez biskupa warmińskiego Eberharda. Miasto znane było również pod niemiecką nazwą Heilsberg, która po raz pierwszy została wymieniona w dokumencie z 1260 r.

Przydomek Warmiński został nadany dla odróżnienia od miasta Lidzbark (Welski). Lidzbark w latach 1350-1795 stanowił siedzibę biskupów warmińskich oraz pełnił funkcję stolicy Warmii. W herbie miasta znajduje się Baranek z pastorałem symbolizujący Chrystusa. Stoi na zielonej trawie. Tło ma barwę błękitu

3. Mury miejskie z trzema bramami

W II poł. XIV w. powstały mury miejskie z trzema bramami – Wysoką, zwaną również Królewiecką, Młyńską i Kościelną. Do miasta prowadziła ponadto kościelna furta zwana Zamkową. W XIV w. wybudowany został również murowany zamek, szpital, kościół farny i ratusz, a pod koniec XIV w. powstał wodociąg miejski, który funkcjonował do 1904 r.

4. Przyłączony do Polski

Lidzbark po raz pierwszy znalazł się w granicach Polski w 1466 r., w których pozostawał do 1772 r. Ponownie został przyłączony do Polski w 1945 r.

5. Mikołaj Kopernik

Na początku XVI w. na zamku lidzbarskim gościł Mikołaj Kopernik, który opiekował się przez kilka lat swoim wujem, biskupem warmińskim Łukaszem Watzenrode.

W 1749 r. na zamku warmińskim biskup Grabowski odnalazł kopię „Kroniki Galla Anonima”. W latach 1767-1795 biskupem warmińskim został Ignacy Krasicki, który tu tworzył swoje słynne dzieła.

6. Kampania napoleońska

10 czerwca 1807 r. pod Lidzbarkiem rozegrała się jedna z największych bitew kampanii napoleońskiej na terenie dzisiejszej Polski. W mieście bronili się Rosjanie i Prusacy. Bitwa ta znana jest również pod nazwą bitwa pod Heilsbergiem.

7. II wojna światowa

Podczas II wojny światowej miasto zostało zniszczone w 80%. W całkowitą ruinę obróciła się Starówka, która nie doczekała się odbudowy w latach powojennych. Ocalał jednak zamek biskupów warmińskich i kościół farny.

W czasach PRL zniszczone zostały zabytkowe domy z XVIII w., które znajdowały się przy Placu Młyńskim i ul. Klasztornej, oraz XIX-wieczna zabudowa przy ulicy Wysokiej Bramy.

8. Niemcy i Warmiacy

Do 1945 r. Lidzbark zamieszkiwali głównie Niemcy i Warmiacy. Po II wojnie światowej do miasta zaczęła napływać ludność pochodząca z centralnej Polski i z Kresów.

9. Zabytki

Jednym z najcenniejszych zabytków, nie tylko w Lidzbarku, ale również w całej Polsce jest Zamek Biskupów Warmińskich, zwany „Wawelem Północy” lub „perłą gotyku”. Należy również wymienić późnogotycką Kolegiatę św. Piotra i Pawła oraz Michała Archanioła, dawny kościół ewangelicki a obecnie cerkiew prawosławną św. Apostołów Piotra i Pawła o konstrukcji ryglowej, barokowy kościół Podwyższenia Krzyża, monumentalne przedbramie Bramy Wysokiej, mury obronne, neogotycki ratusz czy też cmentarz miejski położony na terenie dawnych ogrodów Krasickiego.

10. Wydarzenia kulturalno-rozrywkowe

W Lidzbarku Warmińskim organizowane są liczne wydarzenia kulturalno-rozrywkowe. W 2021 r. odbyła się I edycja Festiwalu Smaków Food Trucków. Od 2010 r. organizowany jest Festiwal Serów. W sierpniu mają miejsce Dni Lidzbarka Warmińskiego.

Słynne są również organizowane od 1976 r. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry oraz odbywające się od 2004 r. Lidzbarskie Starcia Kabaretowe (eLeSKa). Ponadto w Lidzbarku mają miejsce Kaziuki Wilniuki, koncerty Pro Musica Antiqua, Koncert Szewczenkowski czy Lidzbarski Wyścig Szosowy.

Czytaj dalej: Co warto zobaczyć i zwiedzić w Lidzbarku Warmińskim