Ciekawostki

20 interesujących ciekawostek o lasach równikowych

las deszczowy

Lasy równikowe występują tam, gdzie klimat zapewnia wysoką, stałą temperaturę powietrza, a także intensywne opady deszczu. Takie warunki znajdują się w okolicach równika. Ciepłe prądy morskie oraz wiatr znad morza są przyczyną pojawienia się idealnych warunków, nawet w dużej odległości od równika.

W lasach tych, temperatury w ciągu dnia, jak i w nocy, utrzymują się na poziomie minimum 20 °C, w wyjątkowych sytuacjach natomiast przekraczają 30°C.

Poza tym, jest tam wyjątkowo wilgotno – deszcz pada praktycznie codziennie. Poniżej przedstawione zostały ciekawostki oraz mało znane fakty dotyczące tych interesujących lasów.

1. Lasy równikowe, zwane inaczej lasami tropikalnymi, deszczowymi, higromegatermicznymi, lasami strefy równikowej czy puszczą tropikalną, obejmują jedna trzecią powierzchni wszystkich lasów na świecie.

2. Chociaż lasy amazońskie istnieją od milionów lat, to dopiero ubiegłe stulecia, a głównie ostatnie, doprowadziło do poważnych zagrożeń. Przyczyną tego zjawiska jest szybki rozwój ludzkości oraz zapotrzebowanie na eksploatację wartościowych składników z lasów, w szczególności drewna. Także zbyt intensywna uprawa ziemi i wypasanie na niej zwierząt, doprowadziło do wyjałowienia coraz większej powierzchni.

3. Na niewielkiej powierzchni, występuje ponad 100 gatunków drzew, roślinność w wilgotnym lesie równikowym jest tak duża, że czasami trudno wyodrębnić poszczególne piętra. Zielne rośliny, np. storczyki, rosną nawet w gałęziach drzew, pniach, czy zwalonych kłodach.

4. Każdej sekundy wycina się las zajmujący powierzchnie równą wielkości piłkarskiego boiska. Jeśli proces ten się nie zatrzyma, w ciągu kilku lat spowoduje zagładę około połowy światowych zasobów lasów równikowych, co z kolei przyczyni się do utraty około 10% wszystkich gatunków zwierząt i roślin żyjących na Ziemi.

5. Duża część lasów równikowych występuje na dość ubogich glebach, dlatego też więcej substancji pokarmowych mogą zawierać rośliny, a nie gleba.

6. Wycięcie i wypalenie lasów powoduje, że grunt jest tak ubogi, że przez dłuższy czas nie jest odpowiedni pod uprawę. Taka gleba łatwo ulega korozji, a wypłukany przez deszcze tropikalne osad zamula zbiorniki wodne. Obszar wyzbyty drzew zatrzymujących wodę może przeistoczyć się w pustynie.

7. Lasy równikowe występują na trzech głównych obszarach: na Archipelagu Malajskim, w dorzeczu Amazonki, a także w dorzeczu Kongo. Ponadto znajdują się także w dorzeczu górnego Nigru, w północno – wschodniej Australii, nad Zambezią, w dorzeczu Orinoko oraz na Madagaskarze (tylko częściowo).

8. Obecnie lasy równikowe największą powierzchnię zajmują w Ameryce południowej – aż 58% ogółu.

9. Na niektórych obszarach występują bardzo obfite, codzienne opady deszczu. Zjawisko to nosi nazwę deszczy zenitalnych, z powodu tego, że występują w chwili, gdy słońce jest w zenicie, a więc pod kontem 90 stopni oświetla Ziemię.

10. Pewną część lasów równikowych stanowią tak zwane, lasy mgliste. Nazwa ta, odnosi się procesu, w którym na skutek wysokiej temperatury, woda zaczyna mocno parować i tworząca się mgła, spowija las.

11. Lasy równikowe wytwarzają największą ilość tlenu, a także pochłaniają najwięcej dwutlenku węgla.

12. Liście drzew występujących w lasach równikowych mają ostro zakończone, gładkie liście, co umożliwia spływanie po nich deszczowej wody. Z kolei niektóre rośliny, są wykorzystywane przez pnącza, jako podpory, co zapewnia im dostęp do światła.

13. W na ogół niedostępnych obszarach lasów równikowych nadal żyją plemiona, którzy nie mają kontaktu z cywilizacją, bądź mają raczej ograniczony kontakt. Dostatek pokarmu oraz wysokie temperatury sprawiają, że warunki ich życia są raczej dobre. Jednak w niektórych krajach, miejscowa ludność jest zmuszona do pozostawienia tradycyjnego życia, zgodnie z przyzwyczajeniami i dostosowanie się do ogółu.

14. Las równikowy czasami jest określony mianem dżungli. Pojęcie to, nie jest jednak do końca poprawne, ponieważ dżungla pojawia się na obszarach południowej i południowo – wschodniej Azji, głównie nad brzegiem rzek i charakteryzuje się gęstymi, splątanymi, zielonymi zaroślami, często kolczastymi o wysokości do kilkunastu metrów.

15. W lasach deszczowych najliczniej występującą grupą zwierząt są owady. Wśród nich można znaleźć bardzo dużo gatunków motyli, chrząszczy czy mrówek.

16. W dużych ilościach można znaleźć również ptaki, takie jak papugi ary czy kolibry oraz gady, między innymi kameleony, legwany czy boa dusiciele, a także małpy, głównie orangutany, szympansy, goryle.

17. Lasy równikowe skrywają w sobie kilkaset gatunków roślin oraz zwierząt, które nie zostały jeszcze rozpoznane przez człowieka. Wiele z nich może nie zostać poznanych, z tego względu, że grozi im wyginięcie.

18. Lasy równikowe skrywają w sobie kilkaset gatunków roślin oraz zwierząt, które nie zostały jeszcze rozpoznane przez człowieka. Wiele z nich może nie zostać poznanych, z tego względu, że grozi im wyginięcie.

19. Do 40% światowych kosmetyków, leków farmaceutycznych oraz ziołowych pochodzi z lasów równikowych. Ponadto blisko 3000 roślin ma właściwości antynowotworowe, z czego 70% tych roślin znajduje się wyłącznie w deszczowych lasach Amazonii.

20. Organizacja Greenpeace prowadzi szereg działań, aby powstrzymać handel drewnem, pochodzącym z amazońskich lasów. W tej chwili wiele firm prowadzi taki handel, zaopatrując Niemcy i Wielką Brytanię.