Europa

10 ciekawostek o kulturze starożytnej Grecji

Elefsis

Państwo starożytnych Greków było dosyć mocno zróżnicowane pod wieloma względami, co powodowało, że państwo to nie było jednolite.

Czynnikami, które łączyły starożytnych Greków, to m. in. język, zwyczaje i wierzenia .Oto ciekawostki, zaskakujące informacje i fakty o kulturze starożytnej Grecji.

1. Bogowie

Z pewnością znanym i ważnym aspektem greckiej kultury są mity greckie. Najważniejsi z bogów, bogowie olimpijscy, to dwanaście bóstw, odpowiadających za różne rzeczy.

2. Mitologia

Mitologia grecka miała na celu przede wszystkim wyjaśnienie tego, w jaki sposób powstał świat, jak również wyjaśnienie i próba odpowiedzenia sobie na pytania dotyczące nieznanych zjawisk.

3. Sztuki teatralne

Sztuki teatralne w starożytnej Grecji to przede wszystkim tragedie i komedie. To, w jaki sposób sztuki te miały wyglądać, i jakie pełnić funkcje, było ściśle określone. Wiąże się z nimi m. in. pojęcie katharsis, czyli oczyszczenie po tragedii.

4. Pisarze sztuk teatralnych

Do najsłynniejszych pisarzy z tego okresu zaliczyć można Sofoklesa, Eurypidesa i Ajschylosa.

5. Igrzyska olimpijskie

W greckiej kulturze bardzo ważną rolę pełnił kult ciała. Przejawia się to nie tylko w licznych rzeźbach, ale również w zwyczajach. Ciało miało być sprawne i utrzymane w dobrej kondycji, co prezentowane było m. in. podczas igrzysk.

6. Wspólny wróg

Pomimo tego, że państwo greckie nie było ze sobą mocno połączone pod wieloma względami, z pewnością łączył ich wspólny wróg i wspólne wojny z Persami. Persowie zrezygnowali potem z podboju Grecji.

7. Imperium starożytnej Grecji

Jedynym państwem, które uznaje się za greckie imperium, było państwo Aleksandra Wielkiego. Sięgało ono od Egiptu do Afganistanu.

8. Okres tzw. hellenizmu

W tym okresie, czyli po upadku państwa Aleksandra Wielkiego, upowszechniła się kultura grecka, mająca wyraźne wpływy kultur Bliskiego Wschodu.

9. Ceramika

Do licznych zabytków greckiej sztuki należą m. in. wazy ceramiczne. Dzielą się one głównie na czarnofigurowe i czerwonofigurowe. Zdobią je zazwyczaj wizerunki greckich wojowników lub innych ważnych scen.

10. Spartańskie wychowanie

W Sparcie dużą rolę odgrywało wychowanie, mające przygotować zdyscyplinowanych przyszłych wojowników.