Ciekawostki

10 Intrygujących Ciekawostek o Królu Kazimierzu Wielkim

fot. Jan Matejko – mnwr.pl/wystawa-matejko-w-muzeum-miedzi-w-legnicy / Wikipedia

Król Polski Kazimierz III Wielki sprawował władzę przez 37 lat. Dzięki jego rządom kraj był uporządkowany wewnętrznie oraz poważany na arenie międzynarodowej. Według opisów ludzi mu współczesnych był władcą mądrym i sprawiedliwym. Warto poznać bliżej tego nietuzinkowego władcę. Najciekawsze fakty dotyczące jego osoby to:

1. Najmłodszy syn Władysława Łokietka

Kazimierz Wielki był najmłodszym synem Władysława Łokietka. Urodził się 30 kwietnia 1310 roku w Kowalu i miał dwóch starszych braci, którzy zmarli w bardzo młodym wieku.

2. Przydomek

Przydomek „Wielki” został mu nadany za zasługi dla wzmocnienia i rozwoju Królestwa Polskiego. Po raz pierwszy użyto go wobec władcy w Statutach Łaskiego pochodzących z przełomu 1505 i 1506 roku.

3. Zamek wawelski

Król był wychowywany na zamku wawelskim, gdzie od najmłodszych lat pobierał nauki.

4. Młody Kazimierz

Młody Kazimierz często pojawiał się na węgierskim dworze w Budzie, gdyż jego siostra Elżbieta została wydana za króla węgierskiego Karola Roberta.

5. Król Kazimierz

Król Kazimierz w wieku 5 lat był zaręczony z czeską królewną Juttą, co miało zapobiec pretensjom do polskiego tronu przez króla czeskiego Jana Luksemburskiego.

6. Pierwsza żona

Pierwszą żoną króla była córka wielkiego księcia litewskiego Giedymina – Aldona, która przed ślubem została ochrzczona i przyjęła imię Anna. Żona króla zmarła w wieku 28 lat.

7. Rosyjskie książki

W rosyjskich książkach do historii nie ma wzmianek o królu Kazimierzu, a Polska w tym czasie została uznana za okupanta ziem księstwa Halickiego.

8. Romanse

Władcy przypisywane są liczne romanse. Do najsławniejszych faworyt zalicza się legendarną Esterę i poświadczoną historycznie, Cudkę. Według historyków ze związków tych narodzili się naturalni synowie.

9. Władysław Łokietek

Kazimierz Wielki ufundował nagrobek Władysławowi Łokietkowi. A od czasów jego panowania katedra krakowska stała się miejscem spoczynku królów.

10. Węgry

Podczas pobytu Kazimierza na Węgrzech około 1329 roku wybuchł skandal obyczajowy, gdyż został posądzony o gwałt na Klarze Zach, dwórce swojej siostry Elżbiety.