Ciekawostki

10 Ciekawostek dla Dzieci o Kazimierzu Wielkim

Kazimierz Wielki był najmłodszym synem Władysława Łokietka oraz Jadwigi Bolesławówny. Prawił funkcję króla Polski w latach 1333-1370. Był on również ostatnim monarchą dynastii Piastów, który zasiadł na tronie kraju. Jest on uważany za jednego z najwybitniejszych władców Polski.

Urodził się on 30 kwietnia 1310 roku w Kowalu, zmarł natomiast w Krakowie, 5 listopada 1370 roku. Koronowany został 23 kwietnia 1333 roku. Miejsce jego spoczynku znajduje się w Krakowie, w Bazylice archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława.

1. Z czego znany jest Kazimierz Wielki?

Był on ostatnim Piastem, jednym z najwybitniejszych władców, którzy objęli tron Polski przez wszystkie lata. Zasłynął on przede wszystkim jako reformator, czyli ktoś, kto zmienia coś, zazwyczaj na lepsze. Umocnił on państwo polskie w XIV wieku, uregulował także relacje z sąsiadami oraz zadbał o rozwój wewnętrzny kraju. O jego zasługach mówi się „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”.

2. Śmierć Kazimierza Wielkiego

Przyczyna jego śmierci jest nam znana – podczas polowania, kiedy pędził za jednym z jeleni, koń króla się potknął. Król spadł z niego, a podczas tego upadku złamał nogę w goleni. Było to początkiem kryzysu zdrowotnego w jego życiu. W kolejnych dniach stan jego zdrowia stopniowo pogarszał się, najpierw pojawiła się gorączka. Upadek z konia oraz ignorowanie rad lekarzy doprowadziło do ostrego zapalenia płuc, które było powodem śmierci króla.

3. Dlaczego ostatni Piast był dobrym królem?

Powiększył on terytorium Polski, zapewnił Polsce szacunek na skali międzynarodowej, a także ulepszył wewnętrznie swoje królestwo.

4. Dlaczego Kazimierza nazywamy Wielkim?

Jest tego wiele powodów: zawarł pokój wieczysty w Kaliszu, podczas jego rządów w Polsce wzrosła gospodarka, rozwój, zdobył po długiej wojnie Ruś Halicko-Włodzimierską, unormował wiele spraw zewnętrznych królestwa polskiego.

5. Dlaczego był ostatnim Piastem?

Pomimo tego, iż król Kazimierz żonaty był cztery razy, nie doczekał się męskiego potomka. Dlatego też wraz ze śmiercią Kazimierza Wielkiego umarła dynastia Piastów.

6. Kto był królem Polski po Kazimierzu Wielkim?

Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami tron objął siostrzeniec króla – Ludwik Węgierski.

7. Żony Kazimierza Wielkiego

Były ich cztery: Jadwiga Żagańska, Krystyna Rokiczana, Adelajda Heska oraz Aldona Anna Gledyminówna.

8. Co się stało z córkami króla po jego śmierci?

Kazimierz Wielki, mimo tego, iż nie doczekał się syna, miał kilka córek. Kunegunda zmarła, natomiast dwie pozostałe, po śmierci ojca, znalazły się pod skrzydłami nowej regentki – Elżbiety Łokietkówny.

9. Z czego zrzekł się ostatni Piast na rzecz Jana Luksemburskiego?

Sytuacja ta miała miejsce w 1335 roku. Król Kazimierz wówczas zrzekł się z księstw śląskich, z wyjątkiem księstwa płockiego oraz księstwa świdnicko-jaworskiego. W zamian Jan Luksemburski miał zrezygnować z korony polskiej, za dodatkowe 20 tysięcy kóp groszy.

10. Korona Ostatniego Piasta

W 1911 roku korona, a także groty oszczepów i hełm przewiezione zostały do Skarbca Katedry Wawelskiej. Obecnie znajdują się jednak w Muzeum Katedralnym imienia Jana Pawła II na Wawelu, w Krakowie.