Ciekawostki

18 intrygujących ciekawostek o Kardynale Richelieu

Kardynał Richelieu
źródło: Philippe de Champaigne / Wikipedia

Kardynał Richelieu był znanym naczelnym ministrem, który służył królowi Ludwikowi XIII, a wcześniej był znany jako francuski szlachcic, mąż stanu i duchowny. Kardynał Richelieu duży szacunek okazywał sztuce i z tego względu został też założycielem Académie Française, instytucji naukowej poświęconej nauce języka francuskiego. Dwa główne cele kardynała Richelieu to opór wobec monarchii Habsburgów i status Francji jako centralnej władzy królewskiej. W wyniku starań Richelieu pod koniec XVI wieku Ludwik XIV stał się najbardziej wpływowym najwyższym władcą Europy kontynentalnej, a Francja stała się najpotężniejszą monarchią na tamte czasy.

Sylwetka kardynała Richelieu jest znana większości z filmu : Trzej muszkieterowie. Oto najważniejsze fakty na temat życia i postaci  kardynała.

1. Urodził się 9 września 1585 a Jego pełne imię brzmiało Armand Jean du Plessis.

2. Rodzina du Plessis de Richelieu miała pochodzenie feudalne, ale dzięki małżeństwom mieszanym z klasami prawnymi i administracyjnymi zyskała pewną rangę i uzyskała zwierzchnictwo Richelieu w Poitou.

3. Ojciec Armanda-Jeana, François du Plessis, seigneur de Richelieu, był wielkim proboszczem (naczelnym sędzią) Henryka III, a jego matka, Suzanne de la Porte, była córką doradcy Parlementu Paryskiego (najwyższego zgromadzenia sądowego) .

4. Bystre dziecko, Armand-Jean du Plessis studiował teologię jako nastolatek

5. Aby zachować diecezję Luçon, Armand Jean musiał zostać mnichem. Wstąpił do Grande Chartreuse, głównego klasztoru zakonu kartuzów. Klasztor ten znajduje się w departamencie Isère, niedaleko Grenoble..

6. Został konsekrowany na biskupa w 1607 roku. W tym celu uzyskał dyspensę papieża; w wieku 21 lat był zbyt młody, aby zostać biskupem.
7. W 1622 został kardynałem a następnie szefem Rady Królewskiej i premierem Francji.

8. Król Ludwik XIII był słabym władcą, a Richelieu wypełnił pustkę, mniej więcej kierując imperium za pomocą swoich rad dla króla.

9. Sprytny polityk i strateg Richelieu rozszerzył władzę królewską, surowo ukarał sprzeciwy i uczynił z Francji wielką potęgę europejską.

10. Wspierał sztukę i naukę oraz założył słynną Akademię Francuską.

11. Powieściopisarz Alexandre Dumas uczynił z Richelieu podstępnego złoczyńcę w swojej książce „Trzej muszkieterowie” z 1844 r., a nazwisko Richelieu stało się od tego czasu synonimem politycznej intrygi i ambitnej władzy „za tronem”.

12. Kardynał de Richelieu ograniczając władzę szlachty przekształcił Francję w silnie scentralizowane państwo. Jego głównym celem polityki zagranicznej było powstrzymanie potęgi austro-hiszpańskiej dynastii Habsburgów

13. Choć był kardynałem rzymskokatolickim, nie wahał się zawierać sojuszy z władcami protestanckimi.

14. Jego kadencję naznaczyła wojna trzydziestoletnia, która ogarnęła Europę.

15. Richelieu jest również znany pod przydomkiem l’Éminence rouge („Czerwona Eminencja”), od czerwonego odcienia szat kardynała i przydomku „eminencja” jako kardynała.

16. Najważniejszym wkładem kardynała Richelieu było osiągnięcie sukcesu w uczynieniu Francji scentralizowanym państwem władzy w Europie za panowania króla Ludwika XII.

17. Wiadomo również, że rozpoczął atak na hugenotów ze względu na położenie północnych Włoch między Niemcami a Hiszpanią

18. W swojej teorii polityki podzielał racjonalizm współczesnych filozofów, wierząc w „światło naturalnego rozumu”. Chociaż nie wątpił w zdolność umysłu do poznania tego, co jest z natury nakazane, uczestniczył w panującym pesymizmie co do woli człowieka do odpowiedniego działania. Podwójny pogląd na przyczyny moralne, naturalną i boską, stanowił filozoficzny aksjomat dla państwowej kontroli postępowania zarówno w sferze świeckiej, jak i duchowej.