Ciekawostki

10 interesujących ciekawostek o Kampinoskim Parku Narodowym

źródło: Wikipedia

Mnogość parków narodowych w Polsce sprawia, że można urządzić sobie rajd po kraju i zajrzeć do każdego z nich. Na takiej mapie pojawi się z pewnością Kampinoski Park Narodowy ze swoim symbolem, czyli łosiem — Kampinoski Park Narodowy poleca się na wypad pełen przyrody i odpoczynku.

 

1. Jeden z 23 w Polsce, położony w województwie mazowieckim, utworzony 16 stycznia 1959 w wyniku starań Jadwigi i Romana Kobendzów. Początkowo Park miał powierzchnię około 40 700 ha. Obecny Obszar: 385,4433 km², z czego 72,40 ha zajmuje Ośrodek Hodowli Żubrów im prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach k. Tomaszowa Mazowieckiego.

2. 21 stycznia 2000 roku wpisany na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO

3. Występuje na nim około 50 zbiorowisk roślinnych tworzonych przez około 1400 gatunków roślin naczyniowych, 115 gatunków mszaków i 146 gatunków porostów W parku występuje 66 gatunków drzew i 70 gatunków krzewów, z czego 33 gatunki drzew i 46 gatunków krzewów jest pochodzenia rodzimego.

4. Park stanowi ważną bazę rekreacyjno-wypoczynkową dla stolicy. Odwiedzający mają do dyspozycji 350 km szlaków turystycznych pieszych, 200-kilometrowy szlak rowerowy, trasy konne oraz 19 parkingów i 12 polan wypoczynkowych znajdujących się na obrzeżach parku. Działalność edukacyjną park prowadzi w trzech placówkach: Centrum Edukacji w Izabelinie, Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy i Ośrodku Hodowli Żubrów im. prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach. Dwa pierwsze ośrodki mają ekspozycje muzealne, oferują pokazy filmów i przezroczy oraz różnorodne zajęcia edukacyjne, głównie dla dzieci oraz młodzieży szkolnej i akademickiej.

5. W Kampinoskim Parku Narodowym możliwa jest do uprawiania turystyka piesza, rowerowa, narciarstwo biegowe oraz jazda konna wierzchem. Rowerem można poruszać się po szlakach pieszych, jednak należy pamiętać o tym, że piesi mają pierwszeństwo. Dla strudzonych wędrowców przygotowano na szlakach turystycznych miejsca wypoczynku, gdzie można spożyć posiłek, schronić się przed deszczem lub słońcem.

6. Na terenie parku istnieje 12 polan wypoczynkowych, na których możliwe jest organizowanie pikników. Ze względu na to, że Kampinoski Park Narodowy jest silnie narażony na pożary, każde użycie ognia wymaga uzyskania zgody dyrektora parku. Polany są wyposażone w wiaty, ławki, ławy. Na polanach Jakubów oraz Lipków są też place zabaw dla dzieci.

7. Jako że na terenie Puszczy Kampinoskiej toczyły się bitwy powstańców, zwiedzający Park mogą natknąć się na groby powstańców z 1863 roku, cmentarz partyzantów oraz cmentarz w Palmirach — na nim spoczywają Polacy, którzy zginęli poprzez rozstrzelanie przez Niemców.

8. Na terenie Parku można uprawiać turystykę pieszą, rowerową oraz konną. Rowerzyści do dyspozycji mają szlaki o łącznej długości 144,5 kilometra.

9. Na terenie Puszczy Kampinoskiej miała znajdować się Atomowa Kwatera Dowodzenia — to z niej miano kierować krajem w przypadku ataku bronią chemiczną. Budynki dla kwatery powstały niedaleko Łomianek, jednak zaczęły popadać w ruinę, aż w 2017 roku dokonano ich rozbiórki.

10. Puszcza Kampinoska była miejscem polowania na zwierzęta takie jak łosie, jelenie oraz dziki. Brali w nich udział polscy królowie: prawdopodobnie Władysław Jagiełło, z całą pewnością Jan III Sobieski i Stanisław August Poniatowski.