Kajmany – Interesujące Ciekawostki, Informacje i Fakty

kajman

Kajmany to duże gady z rodziny aligatorów, które charakteryzują się ciałem pokrytym twardymi, dużymi płytkami kostnymi. Jak i inni przedstawiciele rzędu krokodyli, zwierzęta te jednych przerażają, innych zaś fascynują i zachęcają do hodowli w warunkach domowych. Przedstawiamy 10 ciekawostek o kajmanach!

1. Kajmany naturalnie występują jedynie na ternie Ameryki Południowej oraz Ameryki Środkowej.

2. Największy przedstawiciel tej podrodziny gadów to kajman czarny – może on osiągać nawet długość 4, 5 metra, choć istnieją niepotwierdzone przypadki zaobserwowania nawet sześciometrowych osobników.

3. W skład całej podrodziny kajmanów wchodzi 6 różnych gatunków, które zamieszkują oddzielne terytoria.

4. Te duże gady żyją w zbiornikach słodkiej wody, zarówno w stawach i jeziorach, jak i rzekach z wolnym nurtem.

5. Kajmany zwykle żywią się małymi ssakami, ptakami i rybami, jednak największe osobniki są w stanie zapolować na duże gatunki kapibary, które mogą osiągać wagę kilkudziesięciu kilogramów.

6. Podczas okresu lęgowego samica kajmana może złożyć nawet 65 jaj.

7. Najbardziej popularnym i najczęściej występującym w naturze kajmanem jest kajman okularowy – jego populacja może sięgać nawet miliona osobników.

8. Zwierzęta te wykopują w błotnistych częściach zbiorników wodnych schronienia, które gwarantują im odpoczynek i bezpieczeństwo, ale również umożliwiają poradzenie sobie z czynnikami atmosferycznymi.

9. Najmniejszym przedstawicielem tej podrodziny jest kajman Schneidera – mierzy on „zaledwie” 1, 5 metra, czyli kilkakrotnie mniej niż największe osobniki z gatunku kajmana czarnego.

10. Zwierzęta te z łatwością adaptują się do różnych, nowych warunków środowiska. Mogą przetrwać w lekko słonej wodzie (np. w miejscach mieszania się wody rzecznej i oceanicznej) oraz potrafią krótkotrwale przeżyć na terenach bardziej suchych.

Niektóre gatunki kajmanów są również hodowane przez ludzi. Gady te łatwo się rozmnażają także w warunkach domowych, przez co ich hodowla jest stosunkowo łatwa i szybka. To wciąż jednak dzikie zwierzęta, w niczym niepodobne do udomawianych ssaków – choć są piękne, z pewnością mogą stanowić niebezpieczeństwo nawet po wielu latach życia w niewoli.

Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.