Ciekawostki

15 interesujących ciekawostek o Janie Tawrdowskim

twarz Jana Twardowskiego
żródło: Mariusz Kubik / Wikipedia

Jan Twardowski był polskim duchownym oraz poetą i jednym z najsłynniejszych przedstawicieli liryki religijnej w Polsce.

Co warto o nim wiedzieć? Poniżej znajdują się wybrane ciekawostki.

1. Jan Twardowski urodził się w 1915 roku. Pięć tygodni później jego rodzina, podobnie jak inne rodziny kolejarzy, zostały przez rosyjskie władze zmuszone do opuszczenia Warszawy i przeniesienia się wgłąb Rosji. Udało im się wrócić dopiero po trzech latach.

2. Był redakotrem działu literackiego w szkolnej gazetce. To właśnie w niej debiutował jako poeta, a później miał okazję zaprzyjaźnić się z Tadeuszem Różewiczem, Kazimierzem Brandysem oraz Janem Kottem.

3. Jego pierwszy tomik wierszy ukazał się w 1937 roku i miał tytuł „Powrót Andersena”. Był to też rok, w którym rozpoczął w Warszawie studia polonistyczne. Cały nakład jego pierwszego tomiku przepadł podczas drugiej wojny światowej.

4. Podczas drugiej wojny światowej Jan Twardowski był żołnierzem Armii Krajowej i uczestniczył w powstaniu warszawskim. Doświadczenia wojenne i utrata domu rodzinnego miały wpływ na jego decyzję o zostaniu księdzem.

5. Wraz z końcem drugiej wojny światowej powrócił również do pisania wierszy. Największą popularność zyskały opublikowane w 1970 roku wiersze z tomu „Znaki ufności”. Twórczość księdza była również publikowana na łamach „Tygodnika Powszechnego”.

6. Od 1959 roku do emerytury Jan Twardowski był rektorem kościoła sióstr Wizytek w Warszawie, w którym głosił kazania dla dzieci. Zostały one później opublikowane jako „Zeszyt w kratkę” oraz „Patyki i patyczki”.

7. Jan Twardowski zmarł w 2006 roku w jednym z warszawskich szpitali. Chcial być pochowany na warszawskich Powązkach, ale prymas Polski, kardynał Józef Glemp, zdecydował o tym, żeby pochować go w krypcie w Panteonie Wielkich Polaków.

8. W 2006 roku Jan Twardowski został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a kilka lat przed śmiercią, w 2003 roku, został honorowym obywatelem Tarnowskich Gór.

9. Jego twórczość poetyka jest ceniona nie tylko za treści religijne, ale również otwarte i mądre mówienie o ludziach i ich problemach. Bardzo często odnosi się do przyrody i ma charakter modlitewny.

10. Jan Twardowski po śmierci został upamiętniony w wielu miastach w całym kraju. Wiele szkół nosi jego imię, zamontowano mnóstwo tablic i głazów pamiątkowych. otrzymał również mnóstwo nagród literackich za swoje wiersze, które były cenione nie tylko w środowiskach katolickich.

11. Jego twórczość wytyczyła w polskiej liryce religijnej tak zwany „nowy język wiary”, który był radosny i pełen ciekawości typowej dla dzieci.

12. Wiersze Jana Twardowskiego zostały przetłumaczone na wiele języków. Można je czytać po angielsku, węgiersku, niderlandzku oraz w wielu innych językach.

13. Był bardzo zdziwiony tym, że na jego mszach pojawiają się tłumy. Skromnie powtarzał, że tylko „coś tam szemrze” przy mikrofonie.

14. Jego tomiki poetyckie do dnia dzisiejszego cieszą się dużą popularnością i są wznawiane.

15. To on jest autorem „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.