Ciekawostki

Jan Paweł II ile żył i kiedy zmarł

papież Jan Paweł 2

Karol Józef Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach-niewielkiej miejscowości, niedaleko Krakowa. Był drugim synem Karola seniora i Emilii z Kaczorowskich.

Od najmłodszych lat wyrastał w skromnej rodzinie, ale niezwykle religijnej. Niestety młody papież, już od najmłodszych lat borykał się ze stratą. Gdy Karol miał dziewięć lat, jego mama umarła. A trzy lata później, jego o 14 lat starszy brat Edmund, zakaził się, pracując jako lekarz, szkarlatyną. W ostateczności przyszły Ojciec Święty pozostał sam z ojcem.
W późniejszych latach wiara młodego Karola umacniała się. Został ministrantem. Kolejno także kształtowały się jego talenty: pisarskie, aktorskie, bramkarskie. Równolegle także rozwijała się pasja do pieszych wędrówek górskich, kajakarstwa oraz nauki języków obcych.

Droga do duchowieństwa nie była jednak jednoznaczna. Owszem, wiara chrześcijańska towarzyszyła mu zawsze, jednak bycie księdzem, początkowo nie było jego planem. Rozważał aktorstwo i teatr. Jednak trudne przeżycia, które niosła ze sobą II wojna światowa sprawiły, że to właśnie tajne seminarium duchowne było ostatecznym wyborem.

Od chwili uzyskania święceń, jego kariera duchownego i niezłomna wiara, tylko się umacniała. Był niezwykle oczytanym człowiekiem, który zdobywał chętnie wiedzę teologiczną nie tylko w kraju, ale i za granicą. Co ciekawe, będąc studentem Papieskiego Uniwersytetu Dominikańskiego w Rzymie, uczestniczył we mszy celebrowanej przez Ojca Pio. Późniejszy święty, według relacji niektórych, miał przepowiedzieć młodemu Wojtyle, że w przyszłości obejmie Tron Piotrowy.

I chociaż droga do Watykanu była długa i niejednokrotnie opiewająca o trudne doświadczenia, Karol Wojtyła został papieżem 16 października 1978 roku, przybierając przydomek Jan Paweł II. Jako pierwszy Polak w historii oraz przerywając wiekowe panowanie duchownych, wywodzących się z włoskiej ziemi.

Zmarł 2 kwietnia 2005 roku

Zmarł 2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21:37 w swoich watykańskiej sypialni. W wieku 85 lat, pozostawiając, pogrążonych w żałobie wiele ludzkich serc, niezależnie od miejsca zamieszkania, poglądów politycznych, a nawet wyznawanej wiary.