Ciekawostki

15 ciekawostek o Janie Ewangeliście

Jan Ewangelista
źródło: Clemens Kohl (1754-1807) / Wikipedia

Jan Ewangelista, zwany również Janem Teologiem czy Janem Apostołem, był jednym z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa, przez co na stałe zapisał się na kartach historii i kultury. Co warto o nim wiedzieć? Poniżej znajdują się wybrane informacje na jego temat.

1. Jan Ewangelista był synem biblijnego rybaka i szkutnika, Zebedeusza, oraz Salome. Jego bratem był Jakub Większym, czyli starszy apostoł Jezusa Chrystusa.

2. Jan Ewangelista pochodził z Betsaidy, czyli jednej z najczęściej wymienianych miejscowości obok Jerozolimy. Znajdowała się ona w pobliżu ujścia Jordanu do jeziora Genezaret.

3. Według biblijnych przekazów był najpierw uczniem Jana Chrzciciela, a za naradą swojego mistrza został uczniem Jezusa. Kiedy został przez niego powołany, pomagał swojemu ojcu w łowieniu ryb nad Jeziorem Galilejskim.

4. Do dziś uważa się, że Jan Ewangelista był najmłodszym z uczniów Jezusa. Należał do trzech wybrańców, których Jezus zabierał ze sobą w najważniejszych momentach swojego życia.

5. Jan Ewangelista był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, zmagań Jezusa w ogrodzie Getsemani oraz tajemnicy przemienienia na Górze Tabor.

6. W spisie apostołów św. Marek wytłumaczył, że zarówno Jan, jak i Jakub, byli nazywani „boanerges”, co oznaczało synów gromu. Stało się tak, ponieważ to właśnie oni zasugerowali Jezusowi zesłanie ognia na niegościnnych Samarytan.

7. Według Ewangelii świętego Łukasza Jana Apostoła łączyła szczególna więź z apostołem Piotrem. To właśnie oni dwaj zostali poproszeni przez Jezusa o przygotowanie ostatniej wieczerzy, a Jan miał być tym, który spoczywał na piersi Jezusa, kiedy Piotr ponaglał go, żeby dowiedział się, kto z apostołów jest zdrajcą.

8. Uczniem Jana Apostoła był Polikarp ze Smyrny, który w późniejszym czasie został tam biskupem. Sam Polikarp został świętym katolickim i prawosławnym. Jest także zaliczany do tak zwanych ojców apostolskich.

9. Uważa się go za jedynego apostoła Jezusa, który zmarł śmiercią naturalną. Z kolei inna z antycznych tradycji zakłada, że tak jak wszyscy apostołowie zmarł śmiercią męczennika.

10. Grób Jana Apostoła znajdował się w okolicach Efezu na terenie obecnej Turcji. W VI wieku dokładnie w tym miejscu wybudowano bazylikę świętego Jana. Była to okazała budowla, która nie przetrwała próby czasu i obecnie znajduje się w ruinie.

11. Ireneusz z Lyonu, teolog i męczennik chrześcijański, był pierwszą osobą, która dała świadectwo, że to właśnie Jan Apostoł wydał Ewangelię św. Jana. Dziś badacze twierdzą jednak, że teksty przypisywane mu były dziełem kilku różnych osób, o czym świadczą różnice stylistyczne i redakcyjne.

12. Święty Jan Apostoł był szczególnie ceniony przez świętą Gertrudę, która była jedną z największych mistyczek średniowiecznych, oraz świętą Małgorzatę Alacoque.

13. Symbole świętego Jana znajdują się w herbie Biskupic, Lipinek, a także Wrocławia.

14. Święty Jan Ewangelista jest patronem Albanii i Azji Mniejszej, a także dziewic, wdów, aptekarzy oraz zawodów związanych z pisaniem.

15. Za dzień obchodów w Kościele katolickim, w którym czci się świętego Jana, uznaje się 27 grudnia.