Ciekawostki

15 ciekawostek Janie Długoszu

Pomnik Jana Długosza
źródło: Krzysztof Wiśniewski / Wikipedia

Jan Długosz był polskim historykiem, który zapisał się na kartach kultury jako jeden z najsłynniejszych kronikarzy. Co warto o nim wiedzieć? Poniżej znajdują się wybrane informacje.

1. Jan Długosz urodził się w 1415 roku w rodzinie szlacheckiej. Jego ojciec był uczestnikiem bitwy pod Grunwaldem, a matka dość wcześnie zmarła. Przyszły kronikarz miał kilka sióstr i 11 braci, a każdy z nich nosił imię Jan.

2. Kiedy jego rodzina przeprowadziła się do Nowego Korczyna, Jan Długosz uczył się łaciny i miał zostać duchownym.

4. W latach dwudziestych XV wieku Jan wyjechał studiować na Akademię Krakowską, ale rzucił studia nie uzyskując żadnego stopnia. Za to szczerze zachwycił się twórczością Wincentego Kadłubka i postanowił spisać kronikę Polski.

5. W latach trzydziestych XV wieku Jan Długosz został kanonikiem kapituły krakowskiej, a później uzyskał święcenia kapłańskie. Był już kanonikiem sandomierskim i gnieźnieńskim, kiedy napisał swoją pierwszą książkę, a mianowicie „Księgę uposażeń biskupstwa krakowskiego”.

6. Był wychowawcą synów króla Polski Kazimierza Jagiellończyka, jednak w latach sześćdziesiątych skonfliktował się z nim, ponieważ obaj mieli innych kandydatów na stanowisko w diecezji krakowskiej.

7. Jan Długosz miał czterdzieści lat, kiedy zaczął pisać najważniejsze dzieło w swoim życiu, a mianowicie dwunastotomowe „Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”. Swoje dzieło wykorzystywał między innymi do kształcenia królewiczów.

8. W 1471 roku Jan Długosz poprowadził Władysława Jagiellończyka na koronację do Pragi, ale odmówił wówczas objęcia arcybiskupstwa praskiego.

9. W swoim życiu Jan Długosz był fundatorem bardzo wielu kościołów, a między innymi bazyliki w Szczepanowie czy kościoła w Kłobucku. Ponadto jest kojarzony z takimi budynkami, jak Psałteria na Wawelu, Dom Długosza w Krakowie czy też Dom Długosza w Sandomierzu.

10. Jan Długosz zmarł w 1480 roku, a jego szczątki zostały pochowane w wawelskiej Krypcie Zasłużonych na Skałce.

11. Praca u boku biskupa spowodowała, że miał możliwość odbywania zagranicznych podróży. Dzięki niej odwiedził między innymi Bazyleę czy Węgry. Miał też okazję uczestniczyć w pielgrzymce do Jerozolimy.

12. Jan Długosz osobiście wybrał się w podróż do Watykanu, aby odebrać kapelusz kardynalski dla kardynała Oleśnickiego. Było to już trzecie poselstwo w tej sprawie, ponieważ dwa poprzednie zakończyły się porażką. Kiedy kardynał Oleśnicki zmarł, Jan Długosz był wykonawcą jego testamentu.

13. W latach trzydziestych XV wieku Jan Długosz został kanonikiem krakowskim, dzięki protekcji członka rodziny. Jego stryj, Bartłomiej, zrzekł się dla niego probostwa w Kłobucku, dlatego dwudziestopięcioletni Jan mógł przyjąć święcenia i rozpocząć karierę duchownego. Później historia miała się powtórzyć, kiedy to on zrzekł się probostwa dla swojego młodszego brata, Jana.

14. Kazimierz Jagiellończyk wysoko cenił jego wiedzę i inteligencję, dlatego bardzo często korzystał z jego porad dotyczących rządzenia Polską. Uczestniczył też w misji, której celem było wykupienie zamku w Malborku od Zakonu Krzyżackiego.

15. Kiedy został ukarany banicją za brak zgody z królem, jego dobra zostały skonfiskowane, a krakowskie mieszkanie splądrowane.