Azja

Jakie Zwierzęta Występują w Oceanie Indyjskim

Ocean indyjski

Ocean Indyjski bywa nazywany Indykiem, choć nie ma oficjalnej nazwy skróconej jak Spokojny i Atlantycki. Jest trzecim pod względem powierzchni oceanem na świecie. Zajmuje około 20% całej powierzchni Wszechoceanu, stanowi przy tym dom dla wielu przeróżnych gatunków zwierząt — części z nich trudno szukać w innych wodach świata. Jakie zwierzęta występują w Oceanie Indyjskim? Oto dziesięć z nich:

1. Perłopław indyjski

Perłopław indyjski — perłorodny — znany jest jako ostryga z czarnymi ustami. Przedstawiciel mięczaków morskich, dostarcza cennych pereł.

2. Kaszaloty

Kaszaloty to ssaki będące największymi przedstawicielami kładu zębowców. To także największe żyjące współcześnie zwierzęta mięsożerne. Osobniki dorosłe mogą osiągnąć wagę do 41 ton.

3. Grzbietopręg indyjski

Grzbietopręg indyjski to jeden z najbardziej jadowitych węży morskich — stanowi olbrzymie zagrożenie dla człowieka. Często spotyka się go w ujściowych partiach rzek. Przeciętnie osiąga 110 centymetrów długości.

4. Strzykwy

Strzykwy to morskie, najczęściej denne, zwierzęta, które ze względu na swój wygląd bywają nazywane ogórkami żernymi. Należą do mułożerców.

5. Wiciowce

Wiciowce to typ protistów, które występują we wszystkich wodach świata, tym samym i w Oceanie Indyjskim. Ich nazwa wynika z posiadania wici, które jest dla nich organellum ruchu.

6. Langusty

Langusty to przedstawiciele skorupiaków morskich, zalicza się je do owoców morza — są jadalne. Od homarów odróżnia je brak szczypiec. Najczęściej osiągają około 40 centymetrów długości.

7. Plankton

Plankton to określenie dla zespołu drobnych organizmów wodnych, zwierzęcych i roślinnych, które unoszą się swobodnie w wodzie lub też poruszają się, ale przy tym nie są zdolne do przeciwwstawienia się silniejszym od nich prądom wody. Stanowią główne pożywienie wielu innych zwierząt.

8. Diugoń

Diugoń przybrzeżny to ssak morski zaliczany do rzędu brzegowców. To jedyny współcześnie żyjący przedstawiciel diugoniowatych. Jest ssakiem dużym, nie posiadł zdolności do poruszania się na lądzie, przystosowany jest do życia wodnego. Dorosły osobnik może osiągnąć do 2,6 metra długości i wagi nawet 900 kilogramów.

9. Płastugi

Płastugi to ryby z rodziny flądrokształtnych. Zalicza się do nich solę, gładzicę oraz turbota — każda z tych ryb jest niezwykle smaczna. Wyróżnia je płaski kształt ciała. Niektóre gatunki płastug wpływają do rzek.

10. Ocypode ryderi

Ocypode ryderi to przedstawiciel kraba morsko-lądowego, którego można spotkać w Oceanie Indyjskim i w Pacyfiku, na przybrzeżnych plażach. Jest wszystkożerny, zdarza mu się polować na młode żółwie morskie, gdy te starają się po wykluciu dotrzeć do wody.