PolecanePorady

Jakie są prawa pasażera?

samolot w powietrzu

Prawa pasażerów linii lotniczych w Unii Europejskiej: Co musisz wiedzieć

Podróżowanie samolotem wiąże się z wieloma przywilejami, ale również z obowiązkami, zarówno dla pasażerów, jak i dla przewoźników. Unia Europejska, wraz z Norwegią, Islandią, Liechtensteinem oraz Szwajcarią, zapewnia szczególną ochronę dla podróżnych korzystających z usług lotniczych. Ważne jest, aby znać swoje prawa, które mogą się przydać w różnych, często nieoczekiwanych, sytuacjach.

Zmiany w prawach po Brexicie

Od 1 stycznia 2021 roku, w następstwie Brexitu, prawa pasażerów linii lotniczych uległy zmianie w odniesieniu do lotów pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Jeśli lot odbywa się z Wielkiej Brytanii do UE (lub odwrotnie) i jest obsługiwany przez unijnego przewoźnika, prawa te nadal mają zastosowanie. W przeciwnym razie, czyli gdy przewoźnik jest brytyjski lub spoza UE, pasażerowie mogą korzystać wyłącznie z ochrony przewidzianej przez prawo brytyjskie.

Co to jest overbooking

Overbooking (https://aircashback.com/overbooking), znany również jako nadmierne rezerwowanie, to praktyka stosowana przez przewoźników lotniczych (a także hotele czy inne usługi), polegająca na sprzedaży większej liczby biletów na dany lot niż jest dostępnych miejsc. Linie lotnicze stosują tę metodę, aby zminimalizować straty wynikające z nieobecności niektórych pasażerów, którzy kupili bilety, ale z różnych przyczyn nie stawią się na pokładzie.

Overbooking jest legalną praktyką i opiera się na statystycznych obliczeniach dotyczących prawdopodobieństwa, że pewien procent pasażerów nie pojawi się na lot. Dzięki temu przewoźnicy mogą maksymalizować swoje przychody i efektywnie zarządzać dostępnymi miejscami.

Jakie są konsekwencje overbookingu dla pasażerów?

Gdy dochodzi do sytuacji, w której na pokładzie nie ma wystarczającej liczby miejsc dla wszystkich pasażerów z ważnymi rezerwacjami, linie lotnicze najpierw poszukują ochotników, którzy zgodzą się dobrowolnie zrezygnować z lotu w zamian za pewne korzyści. Mogą to być na przykład vouchery na kolejne loty, zwrot kosztów biletu, a czasem dodatkowe rekompensaty.

Jeżeli liczba ochotników jest niewystarczająca, linie lotnicze mogą być zmuszone do odmowy przyjęcia na pokład niektórych pasażerów przeciwko ich woli. W takich przypadkach pasażerowie mają prawo do odszkodowania finansowego, pomocy (takiej jak posiłki, napoje i zakwaterowanie, jeśli jest to potrzebne), oraz opcji wyboru między pełnym zwrotem kosztów biletu a alternatywnym sposobem dotarcia do miejsca docelowego.

Obowiązki informacyjne przewoźników

Przewoźnicy lotniczy mają obowiązek informować swoich pasażerów o przysługujących im prawach. Na lotniskach, w punktach odpraw, powinny być umieszczone informacje o prawach pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu lub opóźnienia. Informacje te dotyczą między innymi odszkodowania i dostępnej pomocy.

Pomoc ze strony linii lotniczych

W przypadku problemów z lotem pasażerowie mogą liczyć na wsparcie przewoźnika. Linie lotnicze są zobowiązane do zapewnienia adekwatnej opieki, która obejmuje między innymi posiłki, napoje, a w razie potrzeby także zakwaterowanie oraz możliwość skorzystania z komunikacji (telefon, e-mail).

Składanie reklamacji

W przypadku niezadowolenia z obsługi lub niewykonania przez przewoźnika obowiązków pasażerowie mogą składać reklamacje. Przewoźnik ma obowiązek rozpatrzeć reklamację w ciągu 30 dni. W sytuacji, gdy odpowiedź nie jest zadowalająca lub nie zostaje udzielona, pasażer może zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Pasażerów lub do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Prawo do odszkodowania

W określonych sytuacjach, takich jak odmowa przyjęcia na pokład, odwołanie lotu czy znaczne opóźnienie, pasażerowie mogą starać się o odszkodowanie za opóźniony lot. Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy oraz od czasu opóźnienia przyjazdu do miejsca docelowego.

Kiedy można ubiegać się o pomoc?

W sytuacji, gdy lot jest opóźniony, pasażerowie mają prawo do określonej formy wsparcia już po dwóch godzinach opóźnienia. Pomoc ta może obejmować posiłki, napoje, a nawet zakwaterowanie, jeśli jest to konieczne. Przewoźnicy są również zobowiązani do informowania pasażerów o ich prawach, w tym o prawie do odszkodowania i sposobach składania reklamacji.

Co warto wiedzieć o odszkodowaniach?

System odszkodowań jest jednym z kluczowych elementów tych regulacji. Jego celem jest zrekompensowanie pasażerom nie tylko straconego czasu, ale również potencjalnego dyskomfortu związanego z opóźnieniem czy odwołaniem lotu. Wartość odszkodowania zależy od kilku czynników, w tym od długości lotu oraz od tego, jak bardzo opóźnienie wpłynęło na plany podróżnych. Więcej na: https://aircashback.com/

Pamiętaj o swoich prawach

Podróżowanie samolotem, mimo że zazwyczaj jest najwygodniejszym i najszybszym sposobem na przebycie długich dystansów, może nieść za sobą pewne ryzyka. Znajomość przysługujących ci praw może znacząco pomóc w radzeniu sobie z ewentualnymi problemami. Warto więc przed podróżą zapoznać się z przepisami o prawach pasażerów, aby móc skutecznie dochodzić swoich praw w razie potrzeby. Pamiętaj, że jesteś chroniony przez szeroki zakres regulacji, które mają na celu zapewnienie, że każda podróż samolotem, niezależnie od jej celu, będzie możliwie jak najmniej stresująca i jak najbardziej komfortowa.