Ciekawostki

23 Ciekawostki o Isaacu Newtonie

Isaac Newton
źródło: Dcoetzee / Wikipedia

Isaac Newton, urodzony w 1643 roku, jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w historii nauki. Jego prace dotyczące praw ruchu i teorii grawitacji rewolucjonizowały sposób, w jaki ludzkość postrzegała wszechświat. Newton był również pionierem w dziedzinie optyki i miał znaczący wkład w rozwój matematyki, zwłaszcza poprzez wynalezienie rachunku różniczkowego i całkowego.

Co ciekawe, Newton był także alchemikiem i znaczącą postacią w historii monetarnej Anglii jako naczelnik Królewskiej Mennicy. Jego fascynująca kariera i osobowość, pełna tajemnic i nieoczekiwanych zainteresowań, sprawiają, że jest on postacią godną głębszego poznania. Oto ciekawostki o Isaacu Newtonie.

1. Pierwsza ciekawostka: uznany za jednego z najważniejszych i najbardziej odkrywczych naukowców wszech czasów, Isaac Newton, urodził się w angielskiej rodzinie trzy miesiące po śmierci własnego ojca. To zdeterminowało jego przyszłość, ponieważ matka oddała go pod opiekę babci, a sama zajęła się budowaniem nowego związku z kolejnym partnerem.

2. Kolejną ciekawostką jest to, że kiedy młody Newton rozpoczął edukację w wiejskiej szkole, zamieszkał u miejscowego aptekarza, który przedstawił go swojej przybranej córce. Newton zaręczył się z panną Storey i była jego jedyną miłością, mimo że wyjechał na studia, a ona wyszła za innego mężczyznę. Isaac Newton nigdy więcej z nikim nie nawiązał poważnej relacji, a tym bardziej się nie ożenił.

3. Prace nad alchemią:Newton spędził znaczną część swojego życia na badaniach alchemicznych, poszukując tajemniczego kamienia filozoficznego i sposobów przekształcania metali w złoto. Jego zainteresowania w tym zakresie były szerokie, choć mniej znane niż jego wkład w fizykę i matematykę.

4. Samotnik i introspektywny myśliciel: Newton był z natury samotnikiem i skupiał się głównie na swojej pracy naukowej. Jego osobowość była introspektywna, a czas spędzał głównie na samodzielnych badaniach i eksperymentach.

5. Nie wiadomo, jak było naprawdę, ale obrazowa anegdota głosi, że Newton odpoczywał pod jabłonią, kiedy na głowę spadło mu jabłko. Ten niewinny incydent zaowocował spostrzeżeniem, że ruch ciał niebieskich oraz upadek ciał na ziemię są spowodowane grawitacją.

6. Zamiłowanie do matematyki i fizyki: Newton od młodych lat wykazywał głębokie zainteresowanie matematyką i fizyką, co później zaowocowało opracowaniem podstaw współczesnej mechaniki klasycznej.

7. W 1665 roku Newton zdobył stopień naukowy, ale niedługo potem jego uczelnia została zamknięta ze względu na epidemię. Naukowiec miał dwa lata, by w domu pracować nad własnymi teoriami, rachunkiem całkowym, grawitacją i optyką. Były to tematy, które interesowały go najbardziej.

8. Trinity College w Cambridge, gdzie studiował Isaac Newton, nauczała tradycyjnego programu opartego na dziełach Arystotelesa. Newton buntował się jednak przeciwko temu i sam zgłębiał nauki późniejszych lub współczesnych uczonych takich, jak Mikołaj Kopernik, Kartezjusz czy Galileusz.

9. Newton był uwikłany w spór z Gottfriedem Wilhelmem Leibnizem o pierwszeństwo wynalezienia rachunku różniczkowego i całkowego. Obaj naukowcy rozwijali te idee niezależnie, co prowadziło do wieloletniej rywalizacji i sporów.

10. Prace Newtona miały ogromny wpływ na rozwój astronomii. Jego teoria grawitacji umożliwiła lepsze zrozumienie ruchów ciał niebieskich, co było kluczowe dla późniejszych odkryć astronomicznych.

11. Poza działalnością naukową, Newton pełnił funkcję zarządcy Królewskiej Mennicy, gdzie wprowadził szereg zmian mających na celu zwalczanie fałszerstw i poprawę jakości brytyjskiej waluty.

12. Newton był również głęboko zaangażowany w studia teologiczne i filozoficzne. Jego prace w tych dziedzinach, choć mniej znane, odzwierciedlały głęboką wiarę i zainteresowanie naturą wszechświata.

13. Od 1670 do 1672 roku Newton wykładał optykę. Badał wówczas załamanie światła, odkrywając, że światło, które przechodzi przez pryzmat, rozszczepia się na tęczowe wiązki, a soczewka i kolejny pryzmat przywracają je do postaci czystego światła. Na tej podstawie Newton stworzył tak zwany teleskop zwierciadlany, znany również jako teleskop Newtona. Do skupiania światła używano w nim zwierciadeł zamiast soczewek.

14. Robert Hooke, angielski przyrodnik i eksperymentator, miał odwagę, by skrytykować teorie Newtona. Geniusz obraził się do tego stopnia, że zrezygnował z debaty na forum i do końca życia nie rozmawiał z kolegą.

15. To Isaac Newton określił trzy uniwersalne zasady dynamiki, które przetrwały w świadomości naukowców bez zmian aż do czasów odkryć Alberta Einsteina. Popularność zyskały zwłaszcza pierwsza i trzecia, czyli zasada bezwładności czy zasada akcji i reakcji.

16. Po osiągnięciu niezwykłej sławy Newton oddał się studiowaniu i dosłownej interpretacji Pisma Świętego. Miał nadzieje na ustalenie chronologii dziejów, pisząc mnóstwo traktatów religijnych. Wówczas odrzucił też dogmat Trójcy Świętej, ale nie miał odwagi, by opublikować swe teorie. Wielu dowiedziało się o nich dopiero po śmierci naukowca.

17. Pod koniec XVII i na początku XVIII wieku Isaac Newton był członkiem parlamentu, ale z jego wystąpień zachowała się jedynie uwaga o niskiej temperaturze na sali oraz uprzejma prośba o zamknięcie okna.

18. Jak na naukowca Isaac Newton był wyjątkowo pobożny. Sam przyznawał, że codziennie czyta Biblię, a kiedy tylko ktoś wspominał o Bogu, ściągał kapelusz, by oddać szacunek temu, o którym była mowa.

19. W 1705 roku otrzymał tytuł szlachecki „Sir”, a także był naczelnikiem mennicy królewskiej. Dowodem uznania dla uczonego okazało się też miejsce jego pochówku, ponieważ jego ciało spoczęło w Opactwie Westminsterskim.

20. Isaac Newton był znany nie tylko ze swoich dokonań naukowych, ale też ze swojego roztargnienia. Zdarzyło mu się podobno zaprosić przyjaciela na obiad i przed umówionym spotkaniem wyjść na spacer. Po długim czasie oczekiwania, przyjaciel sam zjadł obiad podany przez służbę, a pod srebrnym półmiskiem zostawił tylko kości. Kiedy Newton wrócił do domu i zobaczył kości na talerzu, podobno zdziwił się, że zjadł obiad i o tym zapomniał.

21. Newton był pierwszym naukowcem, który skonstruował kompletny rachunek różniczkowy, bez którego matematyka i fizyka w czasach współczesnych byłyby niemożliwe, a który ma też duży wpływ na takie dziedziny, jak biologia i ekonomia. Rachunek różniczkowy, prawa dynamiki i prawo powszechnego ciążenia, które opracował, były prawie wszystkim, czego ludzkość potrzebowała, by wyruszyć w kosmos.

22. Newton był wielkim miłośnikiem alchemii i, zgodnie z ówczesną modą i dążeniami wielu alchemików, usiłował stworzyć kamień filozoficzny oraz zamienić żelazo w złoto. Niestety, jak wszyscy w tych dziedzinach, musiał pogodzić się z porażką.

23. Pochówek w Opactwie Westminsterskim: Newton został pochowany z wielkimi honorami w Opactwie Westminsterskim, co było rzadkością dla naukowców w tamtych czasach i świadczyło o jego ogromnym znaczeniu dla brytyjskiej nauki i kultury.