Ciekawostki

Interesujące informacje i ciekawostki o Rezerwie Federalnej

Rezerwa federalna to potoczne określenie Systemu Rezerwy Federalnej (ang. Federal Reserve System, skrótowa używana nazwa Federal Reserve; w potocznym natomiast obiegu- Fed). System Rezerwy Federalnej obowiązuje w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, realizując podstawowe zadania tamtejszego banku centralnego.

Wymieniany tu system powstał bardzo wcześnie, bo już w 1913 roku i to na mocy Ustawy o Rezerwie Federalnej. Oczywiście wraz z upływem czasu, również i w niej nastąpiły liczne nowelizacje (między innymi, najistotniejsze wprowadzono w latach 1933 oraz 1935, a także w 2010).

Podwaliny pod powstanie Systemu Rezerwy Federalnej dały: Pierwszy Bank Stanów Zjednoczonych (działał w latach 1791-1811), a także Drugi Bank Stanów Zjednoczonych (lata działalności: 1816-1836). Wówczas jednak, banki były znacznie bardziej w rękach prywatnych właścicieli, niż rządu. Historycy podają, że było to aż 4/5 wszystkich akcji bankowych! Co więcej, nie było jednego, głównego dyrektora, a za to aż 25 osób zasiadało i dzierżyło główne berło dowodzenia.

Ciekawostką jest też to, że rząd desygnował tak naprawdę tylko 5 spośród 25 miało federalną nominację. Każdy z banków działał na podstawie federalnej licencji, którą przyznawano na okres 20 lat. I chociaż pierwsze systemy, wydają się być tylko raczkującą maszyną, skupiającą w sobie różne banki, to trzeba jednak przyznać, że działały i to skutecznie. Biorąc pod uwagę jak wielki obszar pod kątem powierzchni zajmują Stany Zjednoczone, to trzeba oddać hołd bankom, które stworzyły prawdziwą sieć oddziałów transferowych.

Jakie są główne cele i zadania Systemu Rezerwy Federalnej?

• pragnienie utrzymania jak najwyższego poziomu zatrudnienia (maksymalizacja osiągnięć)
• utrzymanie stabilności cen
• pragnienie utrzymania stabilności długoterminowej stóp procentowych
• uzyskanie jak największej stabilizacji wzrostu gospodarczego
• uzyskanie jak największej stabilności na rynkach walutowych
• wspieranie jak największej stabilności systemu finansowego
• całkowita kontrola nad bankami
• prowadzenie polityki pieniężnej Stanów Zjednoczonych
• organizowanie albo współuczestniczenie w systemie rozliczeń pieniędzy
• prowadzenie nadzoru nad emitowaną gotówką
• wprowadzenie dolarów do obiegu (zarówno gotówki, jak i bilonu)
• w razie potrzeby, pełnienie funkcji pożyczkodawcy państwa
• prowadzenie badań ekonomicznych
• prowadzenie edukacji ekonomicznej dla obywateli
• pełnienie funkcji najważniejszego banku w całych Stanach Zjednoczonych

Ponadto Systemy Rezerw Federalnych mają swoje organy, które rozlokowane są na terenie całych Stanów Zjednoczonych. W ich skład wchodzą: Rada Gubernatorów, 12 banków Systemu Rezerwy Federalnej, Federalny Komitet do Spraw Operacji Otwartego Rynku oraz banki członkowskie.