Ciekawostki

Interesujące ciekawostki i ważne informacje o Banku Centralnym

Mianem Banku Centralnego określamy najwyższą instytucję bankową w naszym kraju. Odpowiada on za nieskazitelne i praworządne działanie całego systemu bankowego ponadto zajmuje się również prowadzeniem polityki pieniężnej w danym państwie.

Najwyższą instytucję bankowa

Bank Centralny (w Polsce tę funkcję pełni Narodowy Bank Polski) działa w oparciu o wytyczne władzy, w polskim ustawodawstwie pełni ją rząd wybrany w wyniku powszechnych, demokratycznych wyborów.

Na świecie istnieją dwa, zupełnie różne, modele gospodarcze na świecie, w oparciu o które działają banki centralne:

• Model numer jeden: Bank Centralny niezależny od państwa. W tym przypadku bank jest odrębnie działającą jednostką, która działa według własnych zasad. Nie jest zależna od zawirowań państwowych. Może ustalać samodzielnie swoje cele i kreować własne narzędzia do pracy.

• Model numer dwa: Bank Centralny zależny od państwa. Państwo jest zwierzchnikiem działań banku, wszystkie poczynania banku oparte są na konstytucji, ustawach oraz innych dokumentach, które obowiązują w danym kraju.

W naszym kraju dominuje model nr 2- Bank Centralny, w tym przypadku Narodowy Bank Polski, podlega całkowicie polskiej władzy. Musi stosować się do Konstytucji RP, ustaw bankowych. Podlega stałym kontrolą organów państwowych. I w razie skrajnego zagrożenia, musi zapewnić ciągłość istnienia polskiej waluty.

Do zadań banku centralnego należy między innymi: drukowanie i wydawanie do obiegu polskiego złotego w różnych nominałach; kontrolowanie i w razie potrzeby transferowanie pieniędzy (w formie fizycznej) do banków (państwowych, jak i tych komercyjnych); pozostawanie w stałym kontakcie z innymi instytucjami banków centralnych w Europie i świecie-dokonywanie transferów międzynarodowych; prowadzenie rachunków i wszelkich operacji bankowych państwa polskiego; prowadzenie depozytów i długów państwa; w razie potrzeby bank Centralny może także udzielić kredytu lub pożyczki państwu; stawia pułapy finansowe do osiągnięcia dla państwa; dba o walutę krajową; chroni wszystkie banki (zarówno państwowe, jak i komercyjne) przed upadkiem, grabieżą itd.

W Polsce narodowy Bank Polski znajduje się w Warszawie. Natomiast dla całej Unii Europejskiej bankiem Centralnym jest Europejski Bank Centralny, który swoją siedzibę ma we Frankfurcie.