Ciekawostki

Import towarów z ChRL — jak zdążyć przed Świętami Bożego Narodzenia?

Krajobraz przemysłowy ze stacją kolejową, zielona trawa, budynki, niebo ze słońcem.

Listopad i grudzień to najbardziej aktywne miesiące w branży handlowej w Europie. W okresie je poprzedzającym zauważalny jest wzrost wolumenu importowanych towarów z Chin do Polski. Jak zorganizować transport towarów z ChRL, aby jeszcze zdarzyć z ich sprzedażą przed Świętami Bożego Narodzenia?

Czas to pieniądz

Dostarczenie towaru na sklepowe półki w okresie szaleństwa zakupowego poprzedzającego Święta Bożego Narodzenia jest głównym celem zarówno importerów, jak i detalicznych handlowców. Decydując się na import towarów z ChRL końcem lata należy zwrócić szczególną uwagę na transit time przewozu z Państwa Środka do Polski czy Europy. Warto podkreślić, że najpopularniejszy środek transportu wykorzystywany w imporcie towarów z Chin nie zda tutaj egzaminu. Dlaczego? 

Fracht morski pozwala dostarczyć duże ilości towarów, jednakże charakteryzuje się najdłuższym ze wszystkich środków transportu czasem przewozu. Transportując towary drogą morską należy liczyć się z 2-3 miesiącami oczekiwania na dostarczenie ich do adresata. Skąd tak długi transit time? Kontenerowiec potrzebuje ok. 60 dni na przewiezienie ładunku drogą morską. Jednostki są dość czułe na zmienne warunki pogodowe (np. huragany i sztormy), jak i na zdarzenia losowe typu blokada Kanału Sueskiego, co znacząco może wydłużyć czas transportu. Co więcej, przewóz kontenerowcami nie gwarantuje dostawy towaru w określony dzień. Wynika to nie tylko z zakłóceń niezależnych od przewoźnika, które zostały wymienione wyżej, ale również z powszechnego we frachcie morskim rolowania kontenerów. W efekcie żaden importer nie jest w stanie precyzyjnie określić czasu dostarczenia ładunku. Ma to ogromne znaczenie dla przedsiębiorców szczególnie w okresie poprzedzającym bożonarodzeniowy handel.  

Niektórym importerom kusząca może wydawać się cena przewiezienia 1 kontenera w transporcie morskim. Utarło się, że jest to najtańszy środek transportu na dużych odległościach. Warto jednak podkreślić, że nie zawsze jest to prawdą. Zdarza się, że przewóz ładunku z Chin do Polski za pomocą ekspresowych pociągów towarowych jest tańszy. Wszystko zależy od daty przewozu oraz transportowanego ładunku. Dlatego, zlecając transport towaru z Chin, warto każdorazowo analizować istniejące możliwości transportowe.  

Optymalizacja ceny i czasu transportu

Jeśli chcesz zlecić transport towarów z ChRL do Polski we wrześniu lub październiku z gwarancją dostarczenia ładunku najpóźniej w listopadzie, masz do dyspozycji 2 opcje — transport lotniczy lub fracht kolejowy. Przewóz samolotami transportowymi ma z pewnością najkrótszy transit time. W tym przypadku towar od nadawcy do adresata może być przewieziony w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie. Fracht lotniczy ma jednak swoje ograniczenia w wolumenie przewożonych towarów. Ponadto jest kilkukrotnie droższy niż przewóz ładunku za pomocą kontenerowców czy kolei. 

Optymalnym rozwiązaniem na transport towarów z Chin do Europy są ekspresowe pociągi towarowe poruszające się na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku. Zapewniają one stosunkowo krótki transit time — całościowy czas przewozu — od odbioru od nadawcy/ producenta do adresata w Europie wynosi nie dłużej niż 1 miesiąc, zamykając się zazwyczaj w okresie 24-28 dni. Co ważne — skrócenie czasu przewozu ładunków w porównaniu z frachtem morskim nie pociąga za sobą proporcjonalnie wyższych kosztów. To prawda — przewóz ekspresowymi pociągami towarowymi jest zazwyczaj (ale nie zawsze) droższy, jednak różnica w cenie sprowadza się do kilkunastu — kilkudziesięciu procent więcej. Trudno wskazać dokładną różnicę, ponieważ ceny w przypadku obu środków transportu zmieniają się dynamicznie. 

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę sprowadzając towary z Chin

Kolej ma kilka atutów w porównaniu do innych środków transportu. W przeciwieństwie do frachtu morskiego jest bardziej przewidywalna w zakresie czasu dostawy, ponieważ jest mniej podatna na sytuacje losowe i warunki atmosferyczne. Pozwala także na dość precyzyjne określenie dnia dostawy, co umożliwia adresatowi przesyłki funkcjonalną organizację odbioru ładunku. Fracht kolejowy, w związku z dość krótkim czasem dostawy, pozwala na krótsze angażowanie środków i szybszy obieg pieniądza. Zapewnia również odpowiednie zabezpieczenie ładunku zarówno przed wpływem warunków atmosferycznych, jak i ingerencją osób trzecich. 

Ekspresowe pociągi towarowe mają także swoje atuty w porównaniu z frachtem lotniczym. Atrakcyjna cena przewozu, która jest znacznie niższa, niż ta oferowana w transporcie lotniczym oraz możliwość przewozu dużej ilości towarów (samoloty mają ograniczony ładowność) sprawiają, że coraz częściej kolej jest odpowiednim wyborem także dla tych klientów, dla których krótki transit time jest najważniejszym parametrem przy w wyborze środka transportu.