Ciekawostki

15 Ciekawostek o Historii Matematyki

geometria

Matematyka to dziedzina naukowa, która jest niemal tak stara, jak sama ludzkość. Badania paleontologów dowodzą, że już w prehistorii ludzie dokonywali prostych obliczeń. Co warto wiedzieć o historii matematyki? Poniżej znajdują się wybrane ciekawostki.

1. Już w starożytnym Egipcie trójkąt o bokach 3, 4 i 5 był używany do określania kąta prostego, dlatego trójkąt taki nazywany jest dziś powszechnie trójkątem egipskim.

2. Do najstarszych tekstów matematycznych w historii należą „Plimpton 322”, który powstał w Babilonii w 1900 roku przed naszą erą, oraz papirus moskiewski, który powstał w Egipcie jakieś pięćdziesiąt lat później.

3. Kość z Ishango to narzędzie wykonane z kości, które zostało znalezione w źródłach Nilu. Pochodzi sprzed 20 tysięcy lat, a badacze interpretują ją jako jeden z zapisów liczb pierwszych.

4. Niewiele dzisiaj wiadomo o starożytnej matematyce chińskiej, ponieważ w III wieku przed naszą erą chiński cesarz Qin Shi Huagn nakazał spalenie wszystkich książek, które nie były zgodne z oficjalną filozofią. W rzeczywistości niektóre z nich ocalały, ale przypuszcza się, że matematyka była wówczas w Chinach jeszcze bardziej rozwinięta.

5. To babilońskim matematykom zawdzięczamy dzisiejszy podział godziny na sześćdziesiąt minut i minuty na sześćdziesiąt sekund, ponieważ używali oni systemu sześć dziesiątkowego.

6. Matematyka grecka to określenie stosowane wobec prac i badań prowadzonych od 600 roku przed naszą erą. Jej fundamenty tworzył między innymi Pitagoras, a dziedzina ta w wykonaniu greckim była o wiele bardziej wysublimowana i uporządkowana niż kiedykolwiek wcześniej.

7. Jednym z wybitniejszych greckich matematyków był Archimedes. Legenda głosi, że zginął w trakcie obliczeń, kiedy to odważył się zwrócić uwagę jednemu z żołnierzy, który przeszedł po nakreślonych przez niego na piasku figurach.

8. Najpopularniejsze symbole matematyczne używane do działań, takie jak plus i minus, powstały dopiero w XV wieku. Na początku były używane w handlu, a później przejęli je również matematycy.

9. Szesnasty wiek był w Europie epoką niesamowitego rozkwity matematyki. Na początku stulecia jeden z włoskich matematyków znalazł rozwiązanie równania sześciennego, inspirując innych. Nagle dziedzina ta nabrała rozpędu i stała się królową nauk, co nie zmieniło się do dzisiaj.

10. W kolejnych stuleciach, poczynając od renesansu, matematyka była zaprzęgana jako narzędzie do wielu innych dziedzin takich, jak astronomia, inżynieria czy nauki przyrodnicze. Dzięki sprawnym obliczeniom można było budować narzędzia do obserwowania kosmosu, skomplikowane maszyny czy też tworzyć dokładne mapy, które ułatwiały podróżowanie.

11. W XVII wieku Isaac Newton odkrył podstawowe zasady dynamiki, korzystając z wyników badań poprzednich badaczy i matematyków. Jego odkrycie uczyniło go jednym z najwybitniejszych naukowców w historii.

12. W XIX wieku na świecie zaczęły powstawać pierwsze towarzystwa matematyczne takie, jak Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne czy też London Mathematical Society.

13. Niels Henrik Abel był wybitnym norweskim matematykiem, który zmarł w wieku 26 lat wskutek niedożywienia i choroby wynikającej ze złych warunków. W swoim krótkim życiu stał się jednak inspiracją dla wielu matematyków.

14. W 1900 roku zaprezentowano 23 nierozwiązanych problemów matematyki. Do dziś z tej listy rozwiązano tylko dziesięć.

15. W 2003 roku Grigoriij Perelman rozwiązał jeden z matematycznych problemów milenijnych.