Polska

Historia Krakowa dla dzieci i dorosłych

 

Historia Krakowa zapisana w jego zabytkach – spacer po mieście

Kraków jest miastem niezwykłym. Jego ulice przepełnia historia, którą można wyczytać z każdego budynku, pomnika czy zaułka. Kolejne wieki odcisnęły wyraźne piętno na wyglądzie tej byłej stolicy naszego kraju. Przyglądając się miastu, można odczytać jego historię. Jakie były najważniejsze wydarzenia, które odznaczyły się szczególnie w miejskiej tkance? O czym warto pamiętać, wybierając się na spacer ze znajomymi lub najmłodszymi podróżnikami? Jak może być przedstawiona historia Krakowa dla dzieci i dorosłych? Poniżej przedstawiamy kilka najistotniejszych wydarzeń, które zmieniły życie i wygląd Krakowa.

Dzieje pradawne – legendarne początki

Wydawać by się mogło, że książę Krak, od którego wzięła się nazwa miasta, należy wyłącznie do pięknej legendy założycielskiej. Choć nie da się udowodnić istnienia samego księcia, to jest w Krakowie miejsce ściśle z nim związane ¬– to kopiec Kraka oraz drugi kurhan, usypany dla jego córki Wandy. Obie formacje pochodzą z przełomu VII/VIII wieku i są ulubionym miejscem wycieczek zarówno Krakusów, jak i licznych turystów, pragnących zobaczyć panoramę miasta, która rozciąga się ze wzgórza Kraka. Choć badania archeologiczne nie doprowadziły do znalezienia wewnątrz nasypu żadnego pochówku, kopiec od czasów kronikarza Długosza wiązany jest z założycielem miasta.

Początki tego, co widoczne – wzniesienie grodu na Wawelu

Jednym z udokumentowanych, najstarszych miejsc, w których rodził się średniowieczny Kraków jest Wzgórze Wawelskie. Pierwsze ślady osadnictwa sięgają tu na czasy około 100 000 lat przed naszą erą. Ze względu na lokalizację na przecięciu ważnych szlaków handlowych miasto i centrum władzy plemienia Wiślan szybko się rozwijało. W IX wieku na szczycie wzgórza powstała warowna osada. Najstarsze zabudowania, których pozostałości możemy oglądać do dziś pochodzą z X wieku. Należą do nich m. in. Rotunda Najświętszej Panny Marii, kościół św. Gereona. Z czasem wzgórze było coraz intensywniej zabudowywane. Obecna katedra powstawała przez kilka wieków. Szczytowe osiągniecia przyniósł okres renesansu (dziedziniec arkadowy, zamek) oraz baroku (komnaty Zygmunta Augusta).

Czas na uporządkowanie miasta – lokacja

Bolesława Wstydliwego można nazwać autorem Krakowa, który znamy do dziś. Stało się to dzięki przeprowadzeniu lokacji miasta w 1257 roku na prawie magdeburskim. Dzięki temu wyznaczono jeden z największych w Europie rynków oraz wprowadzono tak charakterystyczny szachownicowy układ ulic, z wyjątkiem ulicy Grodzkiej, wychodzącej z narożnika placu skośnie, prowadząc prosto na Wawel.

Zmiany polityczne i wizerunkowe – hołd pruski

Moment hołdu lennego Wielkiego Mistrza zakonu Krzyżaków Albrechta von Hohenzollerna przed królem Zygmuntem Starym nie odznaczył się żadnym trwałym elementem architektonicznym, widocznym do dziś, jednak ma swoje wielkie znaczenie w ikonografii miasta. Został przedstawiony w obrazie o tym samym tytule, namalowanym przez Jana Matejkę, jednego z najwybitniejszych malarzy w historii sztuki polskiej. Można go oglądać w Sukiennicach. Dzieło w precyzyjny sposób ukazuje całą historyczną scenę, wraz z otaczajacą postaci architekturą Rynku Głównego. Malowidło to w pełni zawładnęło wyobrażeniem na temat u kolejnych pokoleń Polaków.

Zmiany – czas oddać władzę

Rok 1609 zapisał się na kartach historii, jako moment wyprowadzki Zygmunta III Wazy z Krakowa do Warszawy. Miasto przestało być formalnie siedzibą władcy. Zachowało jednak funkcję miejsca koronacji i pochówku władców.

Jak powiększyć pękające w szwach miasto? Rozplantujmy coś!

Każdy kto odwiedził choć raz Kraków, na pewno wybrał się na spacer miejskimi Plantami. To piękny teren zielony opasający całe Stare Miasto. Powstał on w latach 1822-1830 na miejscu fortyfikacji, wyburzonych na początku XIX wieku. Dzięki temu pojawiła się szansa na znaczący rozwój miasta i jego zabudowy.

Historii wcale nie trzeba uczyć się mozolnie z podręczników. Zapisana jest w żywym i zmiennym wizerunku miasta. Wystarczy, idąc na spacer, mieć oczy i umysł szeroko otwarte.