Polska

15 fascynujących ciekawostek o historii Gdańska

Gdańsk

Gdańsk uchodzi za jedno z najpiękniejszych miast polskich. Co roku odwiedzany jest przez setki tysięcy turystów z kraju i zagranicy, a jego niesamowita historia fascynuje badaczy. Co warto wiedzieć o historii Gdańska? Poniżej znajdują się wybrane ciekawostki.

1. Gdańsk po raz pierwszy został nazwany miastem dokładnie w 999 roku, kiedy to opisywano żywot świętego Wojciecha. Ten ostatni miał właśnie w tym mieście dokonać chrztu kilku tysięcy osób. Według badaczy miejscowość była wówczas zwykłą osadą rybacką.

2. Zespół portowy w Gdańsku, który nabierał już cech miasta, zaczął tworzyć się dopiero w drugiej połowie X wieku. Miasto było wówczas rządzone przez dynastię książąt pomorskich. Prawa miejskie Gdańsk otrzymał dopiero w drugiej połowie XIII wieku.

3. W 1308 roku Brandenburczycy okrążyli miasto, a Polacy wezwali wówczas na pomoc Krzyżaków. Ci jednak okazali się sprzyjać wrogom, a pogromy ludności i spalenie grodu przeszły do historii jako rzeź gdańska. W wyniku tych starć zginęło kilkaset osób.

4. Od początku XIV wieku Krzyżacy panowali w Gdańsku przez 150 lat. Nie da się ukryć, że przyczynili się mocno do dynamicznego rozwoju miasta. To właśnie w czternastym wieku Gdańsk podzielił się na Stare Miasto, Młode Miasto oraz Główne Miasto.

5. W 1466 roku, po buntach mieszczan gdańskim i prośbach do króla Polski, zawarto z Krzyżakami tak zwany pokój wieczysty, a Gdańsk ponownie został przekazany Polsce.

6. W XVII wieku Gdańsk był największym ośrodkiem polskim, w którym mieszkało około 80 tysięcy osób.

7. W drugiej połowie XVI wieku gdańscy mieszczanie nie poparli wyboru Stefana Batorego na króla Polski, a w związku z tym miasto zostało otoczone przez wojska królewskie i zmuszone do kapitulacji.

8. W 1807 roku na mocy traktatu tylżyckiego powstało Księstwo Warszawskie, Rzeczpospolita Krakowska, Wielkie Księstwo Poznańskie oraz po raz pierwszy Wolne Miasto Gdańsk. Ostateczne postanowienia po wojnach napoleońskich zakończyły się jednak tym, że Gdańsk ponownie został przyłączony do Prus.

9. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej największe mocarstwa podpisały Kartę Ligi Narodów, której pierwszym obowiązkiem było zarządzaniem Wolnym Miastem Gdańsk, którego ani Polakom, ani Niemcom nie udało się wywalczyć dla siebie.

10. 1 września 1939 roku niemiecki pancernik Schleswig-Holestein przypłynął z przyjacielską wizytą do Gdańska i zaczął ostrzeliwać polską bazę przeładunku broni i amunicji na Półwyspie Westerplatte. Zachodnie mocarstwa powtarzały wówczas, że nie będą ginąć za Gdańsk.

11. Działania wojenne podczas drugiej wojny światowej doprowadziły do zniszczenia 90 procent starej zabudowy w Gdańsku.

12. Gdańsk został ponownie przyłączony do Polski dopiero w 1945 roku po konferencji poczdamskiej, w której wzięli udział Józef Stalin, Harry Truman oraz Winston Churchill.

13. Rewolta w grudniu 1970 roku rozpoczęła się od strajku w Stoczni Gdańskiej. Podczas walk ulicznych uformowano pochód, podczas którego 17 grudnia na drzwiach niesiono ciało zabitego Zbyszka Godlewskiego.

14. Jednym z najsłynniejszych obywateli Gdańska jest były prezydent Polski oraz laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Lech Wałęsa.

15. Gdańsk od lat słynie na świecie jako miejsce, w którym można dostać najpiękniejsze bursztyny. To z tego miasta miały pochodzić kamienie wykorzystane do stworzenia Bursztynowej Komnaty.