12 Interesujących Ciekawostek: Hipopotam nilowy

Hipopotam nilowy

Hipopotam nilowy to gatunek dużego ssaka, który zwykle jest roślinożerny. Wśród hipopotamów wyróżnia się 2 żyjące obecnie gatunki. Jest to hipopotam nilowy i hipopotam karłowaty. Przedstawiamy ciekawe informacje, fakty i ciekawostki o hipopotamach nilowywch.

1. Hipopotam nilowy to jedyny przedstawiciel rodzaju Hipopotamus, który żyje obecnie.

2. Hipopotamy to zwierzęta, które występują w obszarach, które znajdują się blisko jezior i rzek w Afryce na południową stronę od Sahary. Są to obszary do 2000 m. n. p. m.

3. Hipopotamowate to takie zwierzęta, które uznawane są za jedyne wśród parzystokopytnych, które prowadzą ziemnowodny tryb życia (mogą żyć zarówno w wodzie, jak i na lądzie).

4. Życie w wodzie tych zwierząt odbywa się zwykle w ciągu dnia. W ciągu nocy natomiast są aktywne na lądzie, m. in. na łąkach. Wtedy jedzą trawę, a także inne rośliny na lądzie i w wodzie.

5. Kiedy poszukują pożywienia na lądzie, ich przemieszczanie i oddalenie od źródła wody dochodzi nawet do 8 km w głąb lądu.

6. Stada tych zwierząt składają się z od 10 do 40 osobników. Składają się z samca, który jest dominujący, a także z samic, które są mu podległe.

7. Instynkt terytorialny u tych zwierząt przejawia się zwykle przy wodzie. Na lądzie są to raczej zwierzęta indywidualne i nie przejawiają takich instynktów.

8. Rozmnażanie i poród u hipopotamów odbywa się w wodzie. Ciąża trwa u samic 8 miesięcy, a następnie rodzi się 1 młode.

9. Młode są w stanie zależności od matki stosunkowo długo, bo aż do 1 roku. W tym czasie ssą jej pokarm, również pod wodą.

10. Ich najbliższymi krewnymi wśród innych zwierząt są walenie, czyli wieloryby i morświny, choć wykazują także podobieństwo do m. in. świń i do innych parzystokopytnych.

11. Wspólny przodek dla hipopotamów i dla wielorybów żył ok. 60 mln lat temu i oddzielił się wtedy od parzystokopytnych.

12. Najstarsze skamieniałości tego przodka pochodzą sprzed 16 mln i znaleziono je na terenie Afryki.

4/5 - (liczba ocen: 4)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.