Ciekawostki

15 interesujących ciekawostek o Hipolicie Cegielskim

pomnik cegielskiego
źródło: Radomil / Wikipedia

Hipolit Cegielski, a właściwie Gaspar Józef Hipolit Cegielski, był polskim filologiem, działaczem społecznym, politykiem oraz dziennikarzem. Co warto o nim wiedzieć? Poniżej znajdują się wybrane ciekawostki na jego temat.

1. Hipolit Cegielski urodził się w niewielkiej miejscowości wielkopolskiej w 1813 roku i był synem dzierżawcy majątku ziemskiego. Jego matka zmarła wcześnie, a ojciec zbankrutował, dlatego też mały chłopiec bardzo wcześnie musiał nauczyć się samodzielności.

2. Edukację odbierał w  gimnazjum w Trzemesznie i w Poznaniu, a później studiował w Berlinie filologię klasyczną. W 1840 roku uzyskał doktorat z filozofii.

3. Kiedy po latach do Poznania rozpoczął pracę nauczyciela w szkole, do której sam kiedyś uczęszczał. Nauczał języka polskiego, ale również greki i łaciny.

4. Jego żoną została Walentyna Motty, która była córką spolonizowanego nauczyciela i badacza francuskiego. Przeszedł on do historii jako wybitny przyrodnik i pedagog. Małżeństwo doczekało się trzech córek.

5. Hipolit Cegielski był autorem rozprawy pod tytułem „O słowie polskim i koniugacjach”. Napisał również popularną wówczas „Naukę poezji”, która była wielokrotnie wznawiana, a także podręcznik do gramatyki języka greckiego.

6. Jego karierę pedagogiczną w 1846 roku zakończył dzień, w którym zabronił przeszukiwania mieszkań swoich uczniów władzom szkoły. Wówczas został z niej usunięty i pozostał zupełnie bez środków do życia. Na szczęście pomogli mu przyjaciele i zdołał otworzyć sklep z narzędziami rolniczymi.

7. W krótkim czasie jego mały sklepik przekształcił się w warsztat, a następnie w fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych. Coraz większe sukcesy w biznesie nie powstrzymywały go jednak od pracy naukowej, którą wciąż kontynuował.

8. Od połowy XIX wieku Hipolit Cegielski był wiceprezesem Towarzystwa Pomocy Naukowej, a później również Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. To dzięki niemu w Poznaniu powstała szkoła realna.

9. W 1848 roku Hipolit Cegielski został założycielem „Gazety Polskiej” i jednocześnie jej redaktorem naczelnym. Pismo upadło po kilku latach, a wówczas dziennikarz pisał swoje artykuły dla „Gońca Polskiego”.

10. Hipolit Cegielski zmarł w 1868 roku. Opiekę nad swoim majątkiem oraz nieletnimi dziećmi zlecił najlepszemu przyjacielowi, Władysławowi Bentkowskiemu. Mężczyzna ten był uczestnikiem powstania listopadowego oraz powstania styczniowego. Był też dziennikarzem i politykiem.

11. Na jego uroczystym pogrzebie okolicznościową kantatę zaśpiewał chór pod batutą Bolesława Dembińskiego, który był wówczas znanym kompozytorem, organistą oraz dyrygentem.

12. Ziemia z miejsca jego pochówku została po latach umieszczona wraz z nagrobnym obeliskiem na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.

13. W 2012 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego postanowił nazwać cały ten rok rokiem Hipolita Cegielskiego. Był to symboliczny gest świadczący o tym, że działalność dziewiętnastowiecznego dziennikarza i polityka wywarła wielki wpływ na rozwój tej części Polski.

14. H. Cegielski – Poznań S.A. to przedsiębiorstwo założone w połowie XIX wieku przez Hipolita Cegielskiego, które istnieje do dzisiaj. Obecnie zajmuje się produkcją silników okrętowych, lokomotyw oraz wagonów kolejowych. Po drugiej wojnie światowej zakład ten stał się własnością państwa.

15. W 2000 roku w Poznaniu powstało Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, którego celem jest propagowanie pozytywistycznych tradycji.