Polska

10 Intrygujących Ciekawostek o Grudziądzu

Grudziadz

Grudziądz to miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim. Położone jest na prawym brzegu Wisły. Posiada wiele zabytków sakralnych, przez co jest licznie odwiedzany przez pewną grupę turystów, warto jednak, by każdy wiedział o nim coś więcej.

1. Podział Grudziądza

Grudziądz podzielony jest na administracyjnie następujące dzielnice: Strzemięcin, Wielkie Tarpno, Czerwony Dwór, Chełmińskie Przedmieście, Tuszewo, Franciszkowo, Osiedle Podleśne-Mniszek, Rządz, Osiedle Letniskowe-Mniszek, Tarpno, Owczarki, Mniszek, Pastwiska. W skład miasta wchodzi 440 ulic.

2. Prawa miejskie

Grudziądz jako miejscowość powstał w 1065 roku, prawa miejskie zaś uzyskał w 1291 roku.

3. Władania krzyżaków

Od 1231 roku miasto znajdowało się we władaniu krzyżaków, którzy wybudowali na jego terenie zamek. Trzykrotnie walczyli na tym terenie z oddziałami Prusów. W 1454 roku zamek został zdobyty przez Związek Pruski, po czym oddany w ręce króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka.

Dało to początek wojnie trzynastoletniej.

4. Park Miejski

Park Miejski imienia Piotra Janowskiego to teren o powierzchni 39 hektarów, w którym obecnie oglądać można czołg T-34, działa przeciwpancerne oraz samolot.

5. Zabytki

Innymi zabytkami Grudziądza poza zamkiem krzyżackim są: spichrze, mury miejskie, twierdza Grudziądz, rynek miejski, gotycka Bazylika kolegiacka świętego Mikołaja.

6. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

W 1972 roku w Grudziądzu otwarto Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Kopuła obserwatorium obraca się, a jej średnica wynosi 4 metry. Obiekt ten organizuje również Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomicznego (OMSA) im. prof. Roberta Głębockiego.

7. Grudziądzki hejnał

Od 1995 roku z wieży ratusza równo w południe rozlega się grudziądzki hejnał.

8. 31 pomników przyrody

W Grudziądzu znajduje się 31 pomników przyrody, w tej liczbie kryje się 25 pojedynczych drzew, 5 grup drzew oraz 1 wychodnia skalna.

9. 39 klubów sportowych

W mieście funkcjonuje 39 klubów sportowych. Łącznie prowadzą one 53 sekcje sportowe. Wśród klubów wymienić można między innymi Grudziądzki Klub Motocyklowy, Grudziądzki Klub Sportowy „Olimpia”, MKS Grudziądz, Klub Sportowy „Stal”.

10. Honorowi Obywatele

Grudziądz posiada wielu Honorowych Obywateli. Tytuł ten przyznawany jest za szczególne zasługi w działalności gospodarczej, politycznej, naukowej, kulturalnej i społecznej dla Rzeczypospolitej Polskiej lub miasta Grudziądza Wśród nich wymienić można między innymi Edwarda Rydz-Śmigłego, Bronisława Malinowskiego, Jana Pawła II, Ludwika Rydygiera.