Europa

10 najważniejszych wynalazków Greków

akropol

Starożytna Grecja uznawana jest za kolebkę cywilizacji europejskiej. To tam powstała myśl filozoficzna, która do dziś stanowi fundament filozofii nauczanej na uniwersytetach, rozwinięto każdy z rodzajów literackich oraz teatr.

Antyk przez kolejne epoki był dla uczonych punktem odniesienia i do dziś jest podziwiany. Starożytni Grecy dokonali również szeregu wynalazków i odkryć, które do dziś imponują naukowcom różnych dziedzin i inżynierom.

1. W III w. p. n. e. starożytni Grecy wybudowali w Aleksandrii pierwszą w historii latarnię morską. Dzięki niej powracające nocą statki mogły z daleka widzieć port i unikały ryzyka rozbicia się na skałach.

2. Ajschylos, Eurypides i Sofokles to najwięksi twórcy tragedii w starożytnej Grecji. Choć ich twórczość zachowała się do dziś w niewielkim ułamku, odcisnęła wielkie piętno na sztukę i kulturę szeregu pokoleń.

3. Bajki Ezopa to synonim zwięzłych bajek z morałem. Ezop inspirował twórców oświecenia, w tym księcia polskich poetów – Ignacego Krasickiego.

4. Ława przysięgłych to instytucja wymyślona przez starożytnych Greków. Ławników było około pięciuset, aby uniknąć przekupstwa.

5. Pitagoras i Archimedes to imiona, które znane są do dziś i stanowią swoiste symbole nauk ścisłych. To właśnie oni dali początek geometrii, a ich twierdzenia stanowią pomoc naukową do dziś.

6. Kultura chodzenia do łaźni oraz dbałość o tężyznę fizyczną, która była typowa dla starożytnych Greków, doprowadziły do wynalezienia prysznica. To właśnie tam po raz pierwszy używano do mycia rury, z której lała się ciepła woda.

7. Anaksymander z Grecji był twórcą pierwszej w historii mapy, co zapoczątkowało dziedzinę zwaną kartografią.

8. To właśnie Grekom zawdzięczamy pierwszy budzik. Wówczas był on dość prymitywnym urządzeniem, które składało się z naczyń i mechanizmu, który napełniał je wodą. Kiedy wypełniało się drugie naczynie, specjalny mechanizm wydawał głośne dźwięki.

9. Hipokrates, zwany ojcem medycyny, był pierwszym człowiekiem, który zorientował się, że choroby to reakcja na mikroorganizmy, a nie kara boska, jak wówczas wierzono. Od jego imienia nazwano Przysięgę Hipokratesa, którą składa każdy lekarz.

10. W III w. p. n. e. Filon z Bizancjum stworzył pierwszy młyn wodny. Konstrukcja ta była później naśladowana w całej Europie przez tysiąclecia.