Ciekawostki

10 ciekawostek na temat gęsi

gęś

Gęsi, zwane również gęsiowatymi, to podrodzina ptaków, które należą do kaczkowatych. Podrodzina ta obejmuje wiele gatunków wodnych, które znajdują się na całym świecie.

W tym artykule dowiecie się o ciekawostkach na temat gęsi. Ważne informacje i fakty o których prawdopodobnie nie słyszeliście!

1. Cechą typowa dla tych ptaków jest m. in. to, że nie ma widocznych różnic w wyglądzie między samcami i samicami, a głównie dotyczy to ubarwienia tych ptaków.

2. Są to raczej duże ptaki. Najmniejsze z nich mają ok. 1 kg masy oraz ok. 50 cm długości.

3. Do tej podrodziny zaliczyć można również plemiona, takie jak: Malacorhynchini – jedynym przedstawicielem jest Malacorhynchus, membranaceus – łopatonos, Cereopseini, Cygnini, Anserini.

4. Łopatonos, czyli jeden z gatunków tej podrodziny, to ptak, który występuje na terenie prawie całej Australii, głównie w obszarach, w których znajdują się wody stojące. Jest to mała kaczka cechująca się bladym upierzeniem.

5. Boki ciała i jego dolna część jest u łopatonosa paskowana. Szata regularna oraz godowa nie różni się szczególnie wyglądem. Żywi się głównie planktonem, skorupiakami i mięczakami.

6. Najbardziej popularnym gatunkiem gęsi jest jednak gęś domowa. Jest to ptak wodny i użytkowy, który jest udomowioną formą gęsi gęgawy, a także gęsi łabędzionosej, czasem także gęsi białoczelnej i bernikli kanadyjskiej.

7. Gęś gęgawa jest przodkiem obecnej gęsi domowej. Jej udomowienie nastąpiło ok. 3 tys. lat temu. Odbywało się to m. in. na terenach Babilonu, Egiptu, Rzymu i Grecji.

8. Wśród gęsi domowej wyróżnić można różne rasy, takie jak m. in. gęś włoską białą, gęś kołudzką białą, czy też gęś zatorską.

9. Ciekawą rasą jest też gęś łabędziowa. Dzieli się ona na wiele różnych typów, takich jak np. gęś chińska, gęś kubańska, gęś gorkowska, czy też gęś chołmogorska.

10. Gęś domowa to zwierzę, które ma niskie potrzeby żywieniowe. Z tego powodu świetnie sprawdza się jako zwierzę hodowlane i dzięki temu może przyjmować raczej mniej wartościowe pasze, co jest ważne zwłaszcza dla gospodarstw z glebami o niższej jakości i gorszych warunkach.