Ciekawostki

10 Fascynujących Ciekawostek o Gazelach

gazela

Gazela to rodzaj ssaka kopytnego z podrodziny antylop, który znajduje się w rodzinie wołowatych. Przedstawiamy ciekawe informacje, fakty i ciekawostki o gazelach.

1. Gazele to zwierzęta, które zamieszkują przede wszystkim północne i wschodnie części na terenach Afryki, a także zachodnią i środkową część Azji, a także część Półwyspu Indyjskiego.

2. Zwierzęta te zwykle zamieszkują tereny, które są bezleśne, a także stepy i pustynie. Zwierzęta te zamieszkują tereny, które znajdują się na wysokości do 6 tys. m. n. p. m.

3. Gazele to zwierzęta, które żyją przede wszystkim w stadach. W zależności od gatunku stada te mogą się między sobą różnić. Może być to m. in. kilka, a w skrajnych wypadkach nawet kilkadziesiąt osobników. W większości liczba osobników waha się od 5 do 10 sztuk.

4. Największe wspólnoty wśród tego zwierzęcia są obserwowane podczas okresów jesieni. Małe stada łączą się wtedy ze sobą w większe, głównie w celu odnalezienia nowych żerowisk.

5. Gazele to antylopy, które cechują się budową raczej średniej wielkości. Długość ich ciała waha się od ok. 90 cm do ok. 125 cm. Wysokość w kłębie natomiast to ok. 50 do ok. 80 cm.

6. Masa ciała tych zwierząt waha się od ok. 14 kg, a sięga nawet 40 kg. Samce są zwykle większe i cięższe od samic.

7. Zwierzęta te mają różne ubarwienie ciała. Może być ono m. in. popielate, brązowe, szare lub też białe. Wzdłuż boków ciała biegną pasy. Jest to pas ciemny i biały, które przebiegają tuż nad brzuchem, który ubarwiony jest na biało.

8. Rogi występują w przypadku tego gatunku zarówno u samców, jak i u samic, przy czym rogi samic są mniejsze i cieńsze. Tylko gazele dżejran są gatunkiem, w którym samice nie mają rogów.

9. Rogi mają zwykle ok. 35 cm od nasady do czubka, a także posiadają zgrubienia, które na siebie zachodzą.

10. Kształt tych rogów porównać można do liry, choć może być on różny w zależności od gatunku.