Ciekawostki

Franklin Delano Roosevelt – Interesujące Ciekawostki

fot. Leon Perskie / Wikipedia

Franklin Delano Roosevelt to prezydent Stanów Zjednoczonych. Władzę przyszło mu sprawować w trudnych czasach. Druga wojna światowa odcisnęła ślad na historii całego świata. Co zmienił prezydent Stanów Zjednoczonych?

1. Franklin Delano Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt urodził się w 1882 roku. odebrał bardzo dobre wykształcenie, dostał się na studia prawnicze na Universytecie Harvarda. Naukę kontynuował na Uniwersytecie Kolumbia.

2. Kariera prawnicza

Kariera prawnicza Roosevelta trwała krótko, gdyż zajął się polityką. Odpowiadał choćby za przygotowanie amerykańskiej floty do I wojny światowej.

3. Heinego- Medina

U Roosevelta zdiagnozowano groźną chorobę Heinego- Medina ( polio). Franklin wycofał się z życia publicznego i poddał rehabilitacji. Częściowo odzyskał sprawność, lecz do końca życia poruszał się na wózku inwalidzkim.

4. Gubernator stanu Nowy Jork

W 1928 roku został gubernatorem stanu Nowy Jork. Rok później wybuchł wielki kryzys. Roosevelt jako nadrzędny cel swojej polityki uznał walkę z bezrobociem i ubóstwem.

Wprowadził ustawę o uzdrowieniu przemysłu, która z jednej strony pozwalała na tworzenie dużej ilości związków zawodowych, a z drugiej utrzymywała płace na wysokim poziomie.

5. Zamach

Krótko przed zaprzysiężeniem Roosevelta dokonano na niego zamachu. Podczas wiecu w 1933 roku pewien murarz oddał w jego kierunku kilka strzałów, jednak Franklin Delano Roosevelt wyszedł z sytuacji bez szwanku.

6. Prohibicja

Na początku kadencji Roosevelt zniósł prohibicję.

7. Cztery kadencje

Franklin Delano Roosevelt sprawował urząd prezydenta przez cztery kadencje.

8. Wielkiej Trójki

Brał udział w spotkaniach tak zwanej Wielkiej Trójki. Razem z premierem Wielkiej Brytanii ( Winstonem Churchilem) oraz przywódcą ZSRR ( Józef Stalin) miał zdecydować o powojennym kształcie Europy.

Uzgodniono, gdzie będzie przebiegać wschodnia granica państwa polskiego oraz zastanawiano się, jakie tereny zajmie państwo niemieckie.

9. Dowodził armią USA

Przez większą część II wojny światowej Roosevelt dowodził armią USA. Nie doczekał jednak końca wojny, zmarł na udar mózgu niecały miesiąc przed zakończeniem wojny.

10. Wybitny prezydent

Dla wielu Amerykanów Franklin Delano Roosevelt był wybitnym prezydentem. Jego rządy jednak stale wzbudzają kontrowersje historyków. Według niektórych, jego sposoby rozprawienia się z bezrobociem wcale nie skutkowały poprawą rynku pracy.