Azja

10 ciekawostek, informacji i faktów o Fenicjanach

wykopaliska archeologiczne

Fenicjanie to lud, który zamieszkiwał górzysty pas Morza Śródziemnego, który ciągnął się pomiędzy Syrią a Palestyną. Jest to więc obszar dzisiejszego Libanu.

Przyjmuje się, że zamieszkiwali oni te tereny już w III tysiącleciu p.n.e. Poza tym obejmowało również część Syrii i Izraela. Oto ciekawostki, zaskakujące informacje i fakty o starożytnych Fenicjanach.

1. Działalność Fenicjan

Ponieważ tereny były trudne do zamieszkania, osiedlali się oni głównie na wybrzeżu. Warunki te wpłynęły znacząco na ich styl życia i na główny kierunek ich ekspansji.

2. Osadnictwo fenickie

Miejsca, w których osiedlali się Fenicjanie, stanowiły swego rodzaju naturalne porty. Miały one bardzo dobry potencjał obronny. Założyli oni wiele państw-miast, w tym m. in. Byblos, Tyr i Sydon.

3. Pismo

Jednym z największych osiągnięć tej cywilizacji było powstanie alfabetu fenickiego. Odkrycia inskrypcji tego alfabetu pochodzą m. in. z Byblos.

4. Częste ataki

Z uwagi na to, że Fenicjanie osiedlili się w takim, a nie innym położeniu, narażeni byli na częste ataki. Atakowani byli m. in. przez Egipcjan, Hetytów, Babilończyków i Asyryjczyków.

5. Gospodarka

Fenicja miała bardzo mało bogactw naturalnych. Należały do niej głównie lasy cedrowe oraz purpura. W gospodarce małą rolę odgrywało rolnictwo, ważny był natomiast rozwój rzemieślnictwa w miastach. W dużej mierze były to tekstylia czy naczynia stołowe, przedmioty ze szkła.

6. Znaczenie handlu

Dzięki położeniu geograficznemu i umiejętnościom żeglarskim dużą rolę w tym państwie odegrało pośredniczenie w handlu pomiędzy Mezopotamią a innymi krajami w basenie Morza Śródziemnego.

7. Statki fenickie

Jednym z ważniejszych elementów i osiągnieć fenickiego państwa była budowa statków handlowych. Stanowiły one swego rodzaju wzór dla budowniczych okrętów w basenie Morza Śródziemnego.

8. Przedmiot wymiany handlowej

Cennymi dobrami, którymi Fenicjanie mogli handlować, były wyroby rzemieślnicze. Otrzymywali oni za nie głównie kruszce szlachetne, takie jak złoto czy srebro, a także inne metale, jak miedź, cynk i ołów. Handlowali oni również niewolnikami.

9. Ekspansja

Kolonizacja obejmowała głównie Afrykę Północną i Półwysep Iberyjski. Fenicjanie zakładali tam faktorie handlowe.

10. Kolonizacja fenicka i Kartagina

Około 800 r. w północnej Afryce i na zachodniej Sycylii nadmorskie osady obronne założyli Fenicjanie. Po zdobyciu Tyru przez Asyrię, dawna kolonia fenicka, Kartagina stała się silnym obrońcą kolonii fenickich w zachodniej części Morza Śródziemnego.