Ciekawostki

10 interesujących ciekawostek o Euklidesie

źródło: Wikipedia

Euklides był starożytnym matematykiem greckim oraz autorem jednego z najważniejszych dzieł matematycznych w całej historii.

Co warto o nim wiedzieć? Poniżej znajdują się wybrane ciekawostki.

1. Historycy ubolewają dziś nad tym, że nie wiedzą prawie nic na temat życia Euklidesa. Jego imię zostało poznane dzięki jednemu komentarzowi Proklosa, który został napisany niemal siedemset lat po śmierci matematyka.

2. Według Proklosa Euklides był młodszy od uczniów Platona i starszy od Archimedesa. Szacuje się, że pobierał nauki w Atenach, ponieważ to tam zajmowano się zaawansowaną geometrią.

3. Najważniejszym dziełem Euklidesa są „Elementy”, które do dzisiaj stanowią podstawę geometrii. W niezmienionej wersji korzystano z nich w szkołach aż do XIX wieku, a w niektórych krajach nawet do XX wieku.

4. Jedno z dzieł Euklidesa dotyczące optyki zakładało, że człowiek widzi dzięki wysyłaniu promieni przez oko. W tym samym dziele matematyk zajmował się również odbiciami w zwierciadłach oraz perspektywą.

5. Euklides był autorem ponad dziesięciu traktatów o tematyce matematycznej. Część z nich już dawno podważono i straciły one aktualność. Mimo to, matematycy podziwiają go za badania na taką skalę w czasach starożytnych.

6. Nie jest prawdą, że algorytm Euklidesa wymyślił sam zainteresowany. W rzeczywistości jest to wynik pracy Eudoksosa, który żył w IV wieku przed naszą erą.

7. Według niektórych historyków Euklides był jednym z pierwszych wykładowców Szkoły Aleksandryjskiej. Sam miał kształcić się w Akademii Platońskiej, ponieważ tylko tam mógł mieć dostęp do najważniejszych dzieł matematycznych i filozoficznych.

8. „Elementy” Euklidesa oryginalnie składały się z trzynastu ksiąg. Księgi czternasta i piętnasta były późniejszymi uzupełnieniami. W całej serii matematyk zawarł całą dotychczasową wiedzę o geometrii, ale również wyniki swoich własnych badań i doświadczeń.

9. „Elementy” Euklidesa przez wieki cieszyły się tak wielką popularnością, że pod względem wydań na całym świecie ustępują do dzisiaj tylko Biblii.

10. Pierwsze cztery księgi oraz księga szósta „Elementów” dotyczą geometrii płaskiej, a ostatnie trzy przestrzennej. Piąta część jest poświęcona proporcji, a  pozostałe tomy arytmetyce.