Ciekawostki

10 ciekawostek o erze paleozoicznej

paleozoik

Era paleozoiczna (inaczej paleozoik) to pojęcie, które można rozpatrywać w dwóch znaczeniach. W ujęciu geochronologicznym jest to najstarsza era fanerozoiku, natomiast w sensie chronostratygraficznym to najniższy eratem fanerozoiku. Oto ciekawostki, zaskakujące informacje i fakty o erze paleozoicznej.

1. Ruchy górotwórcze

Ruchy górotwórcze w tym okresie to głównie ruchy kaledońskie i hercyńskie. Do dziś pozostały po nich m. in Góry Skandynawskie, Góry Świętokrzyskie oraz Sudety.

2. Pokłady soli kamiennej

Z okresu ery paleozoicznej pochodzą znajdujące się na terenach dzisiejszej Polski pokłady soli kamiennej. Znajdują się one m. in. w okolicach Inowrocławia i Kłodawy na Kujawach.

3. Skały wapienne

W okresie ery paleozoicznej rozwijał się proces tworzenia się skał wapiennych. Na ten typ skał składają się m. in. skamieniałości roślin i zwierząt. Występują one również na terenie Polski, m. in w województwie małopolskim.

4. Warunki klimatyczne w karbonie

W okresie karbonu na terenach dzisiejszej Polski panowały takie warunki klimatyczne, które można by porównać z tymi występującymi obecnie w strefie równikowej. Ten okres to w dużej mierze tworzenie się złóż węgla kamiennego.

5. Biologia w karbonie

W karbonie dominowały płazy. Pojawiły się również m. in. owady, skorupiaki, paprocie i olbrzymie torfowiska.

6. Fauna kambru

W okresie kambru oprócz gąbek i stawonogów pojawił się pierwszy strunowiec, którego nazwano Cathaymyrus.

7. Powietrze w kambrze

W okresie kambru skład powietrza różnił się znacznie od tego, który mamy obecnie. Zawartość tlenu stanowiła wtedy około 10% obecnej zawartości tlenu w atmosferze, co przekładało się m. in. na obecność takich, a nie innych organizmów.

8. Orogeneza hercyńska

W czasie orogenezy hercyńskiej powstało wiele masywów granitowych na terenach dzisiejszej Polski, m. in masyw tatrzański, kudowski i karkonoski.

9. Ryniofity

W okresie syluru pojawiły się pierwsze rośliny lądowe, o nazwie ryniofity. Rozwój tej roślinności następuje jednak w okresie późniejszym, w dewonie.

10. Fauna permu

Zanim nastąpiło wielkie wymieranie pod koniec ostatniego okresu ery paleozoicznej, permu, pojawiły się nowe gatunki zwierząt, m. in. gady ssakokształtne czy też kotylozaury.