Ciekawostki

10 ciekawostek o erze mezozoicznej

dinozaur T-Rex

Era mezozoiczna (inaczej mezozoik). Jest to era, która rozpoczęła się ok. 252 mln lat temu, a skończyła się mniej więcej 66 mln lat temu.

Erę tę dzieli się jeszcze na trzy główne, mniejsze okresy: trias, jurę i kredę. Istnieje wiele ciekawych informacji na temat tego okresu, które są mniej lub bardziej znane. Oto ciekawostki, zaskakujące informacje i fakty o erze mezozoicznej.

1. Wymieranie permskie

To wielkie wymieranie pod koniec permu, które określa się czasami jako „matka wielkich wymierań”. Podczas tego wymierania wyginęło ok. 90% gatunków morskich, 60% gadów i płazów oraz 30 % gatunków owadów.

2. Superkontynent Pangea

W tej erze nastąpił rozpad superkontynentu Pangea (słowo można tłumaczyć jako „Wszechziemia”), który obejmował wszystkie lądy. Pangea powstała w permie, a do jej rozpadu doszło w mezozoiku.

3. Dinozaury

Era mezozoiczna to okres, w którym dominowały dinozaury. Cechuje się dużą obecnością nie tylko gadów lądowych i morskich, ale także latających. Zaczęły pojawiać się wtedy już pierwsze prymitywne ptaki.

4. Roślinność triasu

W okresie triasu najczęściej występującymi roślinami były rośliny nagonasienne iglaste. Rośliny kwiatowe natomiast to dopiero koniec mezozoiku.

5. Tatry

Aktywność ruchów tektonicznych w okresie triasu znacznie wpłynęła na procesy wypiętrzania się Tatr.

6. Surowce skalne z okresu mezozoiku na terenie Polski

Surowce skalne, które stanowią ślady przeobrażeń geologicznych są m. in. wapienie, kreda, margle oraz dolomity, jak również skały fliszowe na terenie Karpat.

7. Oceany

W okresie kredy ważnymi zmianami było otworzenie się oceanów Atlantyckiego, Indyjskiego oraz Spokojnego.

8. Fauna triasu

Uznaje się, że trias był okresem, w którym znacznie dominowały gady naczelne, czyli zaawansowane ewolucyjnie gatunki gadów. W tym czasie pojawiły się również pierwsze ssaki.

9. Praptak Archaeopteryx

Było to zwierzę o wielkości mniej więcej kruka. Uznaje się go za pierwszego ptaka, choć jest to zwierzę na pograniczu gada i ptaka.

10. Wymieranie kredowe

Nastąpiło pod koniec kredy, ok. 66 mln lat temu. Podczas tego wymieranie wyginęła większa część gatunków roślin i zwierząt, w tym dinozaury. Najprawdopodobniej spowodowane przez uderzenie planetoidy.