Ciekawostki

10 najważniejszych wynalazków Einsteina

Albert Einstein

Albert Einstein to dziś synonim geniusza. Najwybitniejszy fizyk w historii urodził się w żydowskiej rodzinie w Ulm, a jego ojciec handlował pierzynami.

Kiedy miał pięć lat ojciec pokazał mu kompas i wytłumaczył jego działanie, a prezentacja ta zrobiła na małym Albercie tak wielkie wrażenie, że po latach nazywał ten incydent swoją pierwszą stycznością z nauką.

Był kilkanaście razy nominowany do Nagrody Nobla, aż w końcu otrzymał ją w 1922 roku za zasługi dla fizyki teoretycznej. Jego odkrycia zmieniły fizykę na zawsze.

1. E = mc ² to równanie, które zna niema każdy. Szczególna teoria względności była życiowym osiągnięciem Alberta Einsteina, które przyniosło mu ogólnoświatową popularność. Opisuje niezależność prędkości światła w próżni i względność ruchu, która jest zależna od obserwatora.

2. Einstein wyjaśnił efekt fotoelektryczny, a więc zdefiniował foton, cząstkę elementarną, która jest nośnikiem oddziaływania elektromagnetycznego.

3. Dzięki niemu wzór Plancka, E=hv, może być powszechnie stosowany w fizyce. Einstein dowiódł, że może on być zastosowany nie tylko do ciała idealnie czarnego, ale do każdego ciała stałego.

4. Badania Alberta Einsteina dowiodły, że atomy istnieją. Ruchy Browna, czyli chaotyczny ruch cząsteczek w płynie, są spowodowane zderzeniami tych mediów.

5. Niemiecki geniusz odkrył energię punktu zerowego, czyli dowiedział się, jako najniższą energię może przyjąć układ kwantowy.

6. Nowa teoria grawitacji Einsteina, znana na świecie jako ogólna teoria względności, opisuje to zjawisko jako zakrzywioną przez jakąś masę bądź energię czasoprzestrzeń.

7. Statystyka Bosego-Einsteina dotyczy cząstek posiadających całkowity spin, czyli bozonów. Opisuje je jako gaz bozonowy, a także ich liczbę średnią w określonym stanie kwantowym.

8. Wraz z dwoma innymi naukowcami Einstein opracował Paradoks EPR. Wykazuje on niezupełności mechaniki kwantowej.

9. Wraz z Leo Szilardem, węgierskim fizykiem i biologiem molekularnym, Albert Einstein opracował urządzenie zwane lodówką Einsteina. Paradoksalnie było to urządzenie, które pobierało ciepło i dostarczało ją do środka, a więc stanowiło swoistą pompę ciepła.

10. Teoria procesu emisji i absorpcji promieniowania elektromagnetycznego przez atomy, którą opracował Einstein, stanowi dziś podstawę działania laserów.