Polska

Dar Młodzieży w Gdyni

dar młodzieży

Gdy myślimy o polskiej żegludze, jednym z najbardziej ikonicznych obrazów, jakie przychodzą na myśl, jest statek „Dar Młodzieży”. To wspaniałe dzieło inżynieryjne, które od lat służy edukacji morskiej i promuje Polskę na świecie, jest dumą Gdyni, jednego z najważniejszych polskich portów.

Krótka historia

„Dar Młodzieży” został zbudowany w Stoczni Gdańskiej w latach 1981-1982 jako pierwszy z serii sześciu podobnych statków szkolnych. Zastąpił swego poprzednika, „Dar Pomorza”, stając się jednym z najnowocześniejszych żaglowców tego typu na świecie. Jego nazwa dosłownie oznacza „Dar dla Młodzieży”, co idealnie oddaje jego główną funkcję – kształcenie kolejnych pokoleń polskich marynarzy.

Budowa i charakterystyka

Statek został zaprojektowany przez inżyniera Zygmunta Chorenia i jest przykładem pełnomorskiego żaglowca trzymasztowego typu bark. Długość całkowita statku wynosi 108,8 metrów, a wysokość najwyższego masztu to około 49,5 metrów. Jego pojemność brutto to 2930 ton, co czyni go jednym z największych żaglowców na świecie. W ciągu swojej historii uczestniczył w wielu międzynarodowych regatach żaglowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Dar Młodzieży a Gdynia

Miasto Gdynia, choć młode w skali historycznej Polski, odgrywa kluczową rolę w rozwoju polskiej żeglugi. Statek nie tylko przyciąga turystów, ale także pełni funkcję edukacyjną dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni. Dzięki temu młodzi ludzie mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności żeglarskich w trakcie rzeczywistych rejsów. Podczas gdy wiele innych krajów porzuciło tradycyjne żaglowce na rzecz nowoczesnych jednostek, Polska wciąż trzyma się tej tradycji.

Rejsy i osiągnięcia

W ciągu swojego istnienia „Dar Młodzieży” przemierzył setki tysięcy mil morskich, uczestnicząc w wielu ważnych wydarzeniach i rejsach na całym świecie. Jego pierwszy rejs odbył się w 1982 roku, kiedy to wyruszył z Gdańska do Helsinek, a następnie do Bordeaux, gdzie wziął udział w regatach żaglowych Cutty Sark Tall Ships’ Races, zdobywając pierwsze miejsce w swojej klasie.

Jednym z najbardziej znaczących rejsów był rejs niepodległości w 1987 roku, kiedy to „Dar Młodzieży” opłynął kulę ziemską, uczestnicząc w obchodach 100-lecia Statuy Wolności w Nowym Jorku.

W 2018 roku statek ponownie opłynął świat, uczestnicząc w rejsie „Niepodległość”. Uczczono w ten sposób 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W ciągu tego rejsu odwiedził ponad 20 portów na 5 kontynentach.

Wpływ na młodzież

Każdy rejs na „Darze Młodzieży” to dla młodych kadetów nie tylko przygoda, ale przede wszystkim okazja do zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia w zawodzie marynarza. Rejsy te stanowią integralną część programu edukacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.

Wiele osób, które miały okazję żeglować na „Darze Młodzieży”, mówi o tym doświadczeniu jako o jednym z najważniejszych momentów w ich życiu. Uczy odpowiedzialności, pracy zespołowej, radzenia sobie w trudnych warunkach i wielu innych umiejętności.

Współczesne znaczenie

Choć „Dar Młodzieży” jest statkiem szkolnym, jego znaczenie wykracza poza edukację. Jest ważnym ambasadorem Polski na świecie, przekazującym obraz kraju nowoczesnego, otwartego i dumnie patrzącego w przyszłość. Wielokrotnie służył też celom charytatywnym, uczestnicząc w różnego rodzaju akcjach na rzecz potrzebujących.