Ciekawostki

15 interesujących ciekawostek o Cyprianie Kamilu Norwidzie

Cyprian Kamil Norwid
źródło: Wikipedia

Cyprian Kamil Norwid to wybitny, polski poeta, tworzący w epoce romantyzmu. Historycy sztuki są jednak zgodni, że autor wyprzedzał swoją epokę, a jego dzieła zostały docenione dopiero po dwóch pokoleniach i do dziś uchodzą za kanon literatury polskiej.

1. Poezja Cypriana Kamila Norwida zaliczana jest nie tylko do romantyzmu, ale również do sztuki klasycystycznej z elementami parnasizmu.

2. Przez większość swojego życia Norwid żył w Paryżu w bardzo złych warunkach. Jako artysta był niezrozumiany i niedoceniany za życia. Jego twórczość została rozsławiona dopiero kilkadziesiąt lat po śmierci przez Stanisława Reymonta i Zenona Przesmyckiego-Miriama.

3. Dalekim przodkiem Cypriana Kamila Norwida był król Jan III Sobieski.

4. Cyprian Norwid urodził się w 1821 roku w miejscowości Laskowo-Głuchy (województwo mazowieckie), a jego rodzice mieli korzenie magnackie i szlacheckie. Młody człowiek wcześnie został osierocony, jego matka zmarła w 1925 roku, zaś ojciec dziesięć lat później. Od tej pory Cyprian Norwid dorastał pod opieką swojej prababci.

5. Choć pisarz nie należał oficjalnie do Cyganerii Warszawskiej, utrzymywał on z tym zgrupowaniem zażyłe kontakty. Warszawscy Cyganie reprezentowali awangardowy styl wśród artystów, ośmieszali bogatych i wpływowych ludzi, urządzali głośne, zakrapiane przyjęcia i uznawali się za geniuszy.

6. Cyprian Norwid bardzo dużo podróżował. Mieszkał m.in. w Rzymie, Dreźnie, Berlinie, Londynie, Wenecji i Florencji. W 1854r wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędził rok.

7. Przez wiele lat Cypriana Kamila Norwida męczyły różne dolegliwości zdrowotne. Ze względu na zły stan zdrowia nie wziął on udziału w powstaniu styczniowym, a później – po przeprowadzce do Francji – wielokrotnie zaznaczał w swoich listach i notatkach, że stale choruje.

8. Cyprian Kamil Norwid zmarł w 1883 roku, zapomniany przez przyjaciół i społeczeństwo. Przebywał wówczas w niewielkim przytułku.

9. Jedną z dziedzin działalności Norwida – poza pisaniem własnych utworów literackich – było tłumaczenie różnych dzieł na język polski. W swoim dorobku posiadał fragmentaryczne tłumaczenia dzieł Homera, Szekspira, Horacego i Byrona.

10. Do najważniejszych dzieł Cypriana Kamila Norwida zaliczyć można liryki (m.in. W Weronie, Pieśń o ziemi naszej, Vade-mecum), prozę (Czarne kwiaty, Białe kwiaty, Milczenie) i poematy (np. Pompeja, Assunta, Fortepian Szopena).

11. Niewielu wie, że artysta zajmował się także malarstwem. Do dziś przetrwały cztery z jego olejnych obrazów, jednak z notatek i podań wynika, że obrazów autorstwa Cypriana Kamila Norwida było łącznie kilkanaście.

12. Utwory pisarza były wielokrotnie aranżowane muzycznie. Wykonywali je m.in. Czesław Niemen, zespół Closterkeller, Stan Borys i Wanda Warska.

13. Cyprian Kamil Norwid stworzył gatunek poezji nazywany „białą tragedią”. Jest to taki rodzaj sztuki, który w przeciwieństwie do tragedii szekspirowskiej, nie kończy się śmiercią i nieszczęściem głównych bohaterów.

14. W Dębinkach znajduje się obecnie Muzeum Cypriana Norwida, w którym podziwiać można wiele pamiątek po artyście. Ekspozycja mieści się w pięknym, klasycystycznym dworze, w którym poeta spędził dużą część młodości. Instytucja jest organizatorem wielu wystaw i koncertów muzyki poważnej.

15. Na cześć artysty nazwano wiele szkół podstawowych i ogólnokształcących, a także… jeden z pociągów kursujących między Krakowem i Warszawą.