Ciekawostki

10 zaskakujących ciekawostek o średniowieczu

zamek

Średniowiecze przetrwało w Europie dziesięć stuleci, w Polsce liczy się je dopiero od przyjęcia chrztu w 966 roku, a więc trwało mniej więcej pięćset lat. Zmiany polityczne, które wynikały z wojen i najazdów, a przede wszystkim konfliktów religijnych, podzieliły Europę na pół. Część zachodnia była oparta na kulturze łacińskiej i religii katolickiej, a część wschodnia na kulturze greckiej i religii prawosławnej. To właśnie religia przysłoniła w średniowieczu wszystkie aspekty życia.

1. W średniowieczu panował teocentryzm, a więc nie było dziedzin, które nie musiałyby kręcić się wokół tematyki religijnej. Sztuka sakralna była świetnym rozwiązaniem dla analfabetów, którzy dzięki obrazom scen biblijnych, mogli poznawać Pismo Święte.

2. Każdy człowiek musiał znać swoje miejsce w szeregu i nie było możliwości, by awansować wyżej w społeczeństwie. Ludzie żyli na wzór hierarchii w niebie, gdzie byli aniołowie, archaniołowie i Bóg.

3. Ideałami do naśladowania byli asceci, święci rycerze oraz władcy, których opiewano w sztuce. W teatrze rządziły takie gatunki jak dramat liturgiczny, misterium, moralitet czy mirakle. Wszystkie gatunki nawiązywały do Biblii lub uczyły ludzi, jak żyć w zgodzie z narzuconą moralnością.

4. W szesnastym wieku król Anglii, Henryk XVIII, chciał związać się z damą dworu, Anną Boleyn. Niestety, papież nie poparł tego związku, dlatego też Henryk XVIII ogłosił niezależność swojego kraju od papiestwa i założył własny kościół. Tak powstał anglikanizm.

5. Magna Charta Libertatum, czyli Wielka Karta Swobód. Było to przyrzeczenie wręczone hrabiom i rycerzom przez króla angielskiego, nadające im na zawsze mnóstwo praw. Nieco wcześniej król Jan okazał nieposłuszeństwo papieżowi, za co Innocenty III go ekskomunikował i zakazał odprawiania nabożeństw w Anglii. Możni byli tak wściekli, że wymogli na królu oddanie im prawie całej władzy.

6. Egzekucje publiczne były nie tylko karą dla drobnych i większych przestępców, ale uwielbianą przez tłumy rozrywką. Były wykonywane publicznie i każdy mógł oglądać sceny mrożące krew w żyłach.

7. Święta Inkwizycja, która powstała w Hiszpanii, dziś oceniana jest jako instytucja zrzeszająca obłąkanych fanatyków religijnych. Jej zadaniem było likwidowanie heretyków i kobiety uznane z różnych powodów za czarownice. Ofiary inkwizycji były torturowane i palone na stosie.

8. Pierwszymi naukowcami w średniowieczu byli duchowni, którzy nie tylko dbali o samorozwój, ale też przepisywali ręcznie księgi, popularyzując ważne dzieła.

9. W średniowieczu powstały w Europie pierwsze uniwersytety, a pod koniec epoki nobilitowano języki narodowe. Łacina nadal pozostawała językiem, który trzeba było znać, jeśli chciało się bywać w świecie, ale powstawały również pierwsze dzieła w językach używanych na co dzień.

10. Średniowiecze oceniane jest z perspektywy wieków jako epoka ciemnoty i barbarzyństwa, ale zawdzięczamy mu również wiele rzeczy, które wpłynęły na rozwój świata. Nie tylko sztukę i naukę, ale również sprzęty takie jak piec hutniczy czy pług.