CiekawostkiPodróże

10 interesujących ciekawostki o życiu w średniowieczu

średniowiecze

1. Posty obowiązywały w sumie przez około pół roku. Wiązały się nie tylko z zakazem spożywania mięsa, ale często również nabiału i jajek. Raczono się jednak rybami i innymi zwierzętami wodnymi, które uznawano za postne.

2. Istniała duża grupa różnorakich zawodów. Wśród nich można wymienić m.in. cyrulika będącego przedstawicielem ówczesnej medycyny, folusznika produkującego sukno, jadownika, który robił trucizny, korabnika wytwarzającego łodzie czy stelmacha zajmującego się wyrobem wozów.

3. Ludzie biedniejsi spożywali głównie kasze i chleb, z dodatkiem warzyw i roślin strączkowych. Mięso było zarezerwowane przede wszystkim dla wyższych sfer. Spożywano zazwyczaj dwa posiłki w ciągu dnia.

4. Do higieny przywiązywano większą wagę niż się powszechnie przyjmuje. W miastach istniały łaźnie miejskie, a zatrudnienie można było znaleźć jako łaziebnik czy mydlarz. Kąpieli najczęściej zażywano w drewnianych baliach.

5. Od zarazy ci, których było na to stać, ratowali się ucieczką. Na wieść o zarazie izolowały się całe miasta, zamykając swoje bramy. Jeśli ktoś chorował, to jego dom oznaczany był białą farbą, a jeśli chory musiał wyjść, to niósł w ręku białą laskę, znak, by nie zbliżać się do niego.

6. Wśród przedmiotów, które miały przynieść szczęście, część związana była, o dziwo, ze śmiercią. Szczególną popularnością w całej Europie cieszył się wisielczy sznur. Nie tylko uwalniał od kłopotów, ale miał również zapewniać dobre plony, trwałe zdrowie i ochronę przed zimnem.

7. Bękarty czekał ciężki los. Często stawały się podrzutkami kościelnymi i klasztornymi. We Florencji w XV w. powstał nawet Szpital Niewiniątek dla porzuconych dzieci. Funkcjonowało w nim okno pełniące podobną funkcję, jak dzisiejsze okna życia.

8. Już w średniowieczu ludzie płacili liczne podatki. Poradlne, późniejsze łanowe, wiązało się z rozmiarem uprawianego pola. Podymne płacone było za zamieszkane domostwo. W miastach trzeba było natomiast płacić szosy od nieruchomości i działalności pozarolniczej.

9. Życie ludzi miało swój stały rytm wyznaczany przez pory dnia i pory roku. Szczególnie widoczne było to na wsiach. Święta kościelne były okazją do spotkań i rozmów, miały więc poniekąd również funkcję rozrywkową. Życie towarzyskie było prowadzone ponadto w karczmach.

10. Na oświetlenie domów nie każdego było stać. Biedniejsi wykorzystywali łój zwierzęcy. Bogaci korzystali z woskowych świec umieszczonych w ozdobnych świecznikach.