10 ciekawostek o starożytnym Izraelu

jerozolima

Każdy z nas jest świadomy tego, że świat, w którym obecnie żyjemy opiera się na dokonaniach naszych przodków. To właśnie ich działania, wynalazki i pomysły sprawiły, że nasze życie wygląda właśnie w taki sposób.

Zawdzięczamy im wiele nie tylko przydatne wynalazki, ale również dobra kulturalne, a także religię. Jednym z ludów, które miało ogromny wpływ na rozwój religii był starożytny Izrael.

To właśnie on jest kolebką Judaizmu. To właśnie tam żyli pierwsi Żydzi, których spotkać możemy również w dzisiejszych czasach. Warto zatem zapoznać się dokładniej z ciekawymi informacjami na temat starożytnego Izraela, nie tylko ze względu na jego zasługi w kreowaniu cywilizacji, ale również ze względu na to, że jest to interesująca kultura.

1. Izrael powstał prawdopodobnie w II połowie XIII wieku przed naszą erą. Jego powstanie wynikało z osiedlenia się plemion koczowniczych Izraelitów przybyłych pod wodzą Mojżesza.

2. Na początku swojego istnienia Izrael został podzielony pomiędzy 12 plemion.

3. Pierwszym królem zjednoczonego królestwa Izraela był Saul.

4. W 586 roku przed naszą erą kraj ten został podbity przez armię babilońskiego władcy Nabuchodonozora II. Ich niewola trwała prawie pół wieku.

5. Żydzi jako nieliczni z ówczesnych ludów wierzyli tylko w jednego boga – Jahwę.

6. Królem pod wodzą, którego kraj cieszył się największym rozkwitem był król Dawid.

7. Żydzi czyli mieszkańcy starożytnego Izraelu stosowali dietę niezawierającą krwi i mięsa wieprzowego.

8. W starożytnym Izraelu panowała teokracja czyli ustrój, w którym władza sprawowana była w imieniu Boga.

9. Na terenie starożytnego Izraela żył i nauczał Jezus Chrystus.

10. Religia, która była podstawą wierzeń Izraelitów stała się również początkiem religii chrześcijańskiej, która jest głównym nurtem w naszym kraju.

Informacje, które pojawiają się na temat Izraela wiążą się głównie ze źródłami biblijnymi. Obserwując jednak dzieje tego ludu możemy zaobserwować jak duże znaczenie w ich życiu miała religia. Być może warto brać z nich przykład również w naszej codzienności.

5/5 - (liczba ocen: 1)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.