Azja

10 ciekawostek o starożytnych Indiach dla dzieci

pomnik buddy

Cywilizacja Indii założona została w najstarszej części Indii, czyli w dolinie Indusu. Jest to obszar dzisiejszego Pakistanu.

Główny rozwój tej cywilizacji przypada na czas od ok. 2400 do 1500 r. p.n.e. Głównymi ośrodkami starożytnych Indii były miasta, takie jak Harappa i Mohendżo-Daro. Oto ciekawostki, zaskakujące informacje i fakty o starożytnych Indiach które przygotowaliśmy specjalnie dla dzieci.

1. Ruiny Mohendżo-Daro

Ruiny tego ośrodka miejskiego stanowią do dziś ważny przedmiot badań archeologicznych. Wydzielono najważniejsze budowle miejskie, takie jak m. in. dom wodza, wielki spichlerz, wielką łaźnię.

2. Cytadela

Cytadela to centrum władzy, związane zarówno z polityką, jak i z religią, która sprawowana była przez kapłanów i przez wodzów. Znajdowała się na zachodnim krańcu każdego miasta.

3. Domostwa mieszkalne

Miały one dwa lub trzy piętra, a wznoszone były z wypalanej cegły. Dachy tych domów były płaskie i miały tarasy. Taka budowa miała zapewniać ochronę mieszkańcom przed okresowymi wylewami rzek.

4. Gospodarka

Ważną rolę w gospodarki cywilizacji, rozwijającej się w dolinie Indusu, odgrywały przede wszystkim handel rzeczny i handel morski, jak również rolnictwo. Uprawiano m. in ryż, bawełnę, owiec, pszenice i jęczmień.

5. Rzemiosło

W cywilizacji Indii dużą rolę odegrało również rzemiosło, m. in. produkcja ceramiki, wytop metali, czy też produkcja elementów z kości słoniowej. Wyroby te były wykorzystywane nie tylko na użytek własny, ale również do eksportu.

6. Język

Ludy, które zamieszkiwały w tym czasie dolinę Indusu stworzyły własne pismo, choć nie zostało ono jednak odczytane. Język ten był jednak bardzo oryginalny i nie był podobny do innych języków ludów sumeryjskich czy ludów Bliskiego Wschodu.

7. Okres wedyjski

Okres wedyjski przypada na czas najechania na dotychczasową cywilizację doliny Indusu przez Ariów. Okres wedyjski w Indiach przypada na czas ich panowania.

8. System kast

System kast ukształtował się właśnie za czasów panowania Ariów, czyli w okresie wedyjskim. Społeczeństwo podzieliło się na warny, czyli zamknięte grupy, które miały różne prawa i obowiązki.

9. Turbany

Z systemem kast, ukształtowanym w starożytnych Indiach, wiąże się zwyczaj noszenia turbanów o odpowiednim dla danej kasty kolorze.

10. Władza

Na czele każdego z licznych indyjskich plemion tamtego okresu stał król, czyli radża.