Ciekawostki

10 Ciekawostek o Starożytnych Filozofach

partenon

Starożytni filozofowie to filozofowie, którzy żyli w starożytnym świecie, głównie w Grecji i Rzymie, od VI wieku p.n.e. do V wieku n.e. Są oni uważani za ojców zachodniej filozofii i ich prace i poglądy stanowią ważne źródło wiedzy i inspiracji dla współczesnych filozofów. Wśród nich znajdują się tacy myśliciele jak: Sokrates, Platona, Arystotelesa, czy Epicurus. Ich dzieła dotyczyły wielu ważnych tematów, takich jak: natura bytu, moralność, polityka, a także metoda filozoficzna i epistemologia.

Wielu z nas w trakcie swojej przygody ze szkołą oraz nauczaniem zetknęło się z pojęciem filozofii starożytnej. Poświęcano wiele czasu temu aspektowi w trakcie nauki języka polskiego oraz historii. Bardzo często poruszano jednak głównie tematykę związaną tylko z przekonaniami poszczególnych filozofów oraz zasadami, które według nich powinny rządzić światem.

Rzadko mówiło się o samych filozofach, ich życiu oraz ciekawostkach na ich temat.

My chcielibyśmy w naszym artykule nawiązać właśnie do tego elementu, ponieważ według nas nieznane lub mało popularne fakty z życia filozofów mogą być naprawdę ciekawe. Wielu z nas dzięki tym informacjom będzie mogło zmienić swoją opinię na temat tych sław. Dziś właśnie chcielibyśmy skupić się na filozofach starożytnych. Oto ciekawostko o starożytnych filozofach:

1. Sokrates był znany z tego, że nie kładł dużego nacisku na swój wygląd zewnętrzny i jego uroda była uważana za nieatrakcyjną. Zamiast tego koncentrował się on na swoich ideach i filozofii, a także na prowadzeniu dialogów z ludźmi w celu poszukiwania prawdy i poznania samego siebie. To właśnie ta filozofia życia i dążenie do poznania i doskonalenia siebie, a nie wygląd zewnętrzny, przyniosły mu sławę i uznanie jako jednego z najważniejszych filozofów starożytności.

2. W starożytnej Grecji i Rzymie filozofowie byli cenieni i sławni, ale nie byli oni jedynymi, którzy fascynowali młodzież. W starożytności istniała również fascynacja sławnymi atletami, poetami, artystami, a także osobami z wpływowymi pozycjami społecznymi i politycznymi. Młodzież była zainteresowana wieloma różnymi osobami i zjawiskami, więc nie można powiedzieć, że filozofowie byli jedynymi idolami młodzieży. Jednak bez wątpienia filozofowie, tacy jak Sokrates, mieli duży wpływ na myślenie młodych ludzi i byli uważani za ważne postacie w kulturze i społeczeństwie.

3. W starożytnej Grecji i Rzymie filozofowie często byli przedmiotem krytyki i niezrozumienia ze strony społeczeństwa, co czasami prowadziło do ich samotnej śmierci. Jednak najbardziej znana i spektakularna śmierć wśród starożytnych filozofów to śmierć Sokratesa, który został skazany na śmierć poprzez wypicie cykuty, za to, że uważano go za gorszącego i niebezpiecznego dla społeczeństwa. To właśnie ta śmierć i jego postawa w chwili śmierci, kiedy zachował się z godnością i męstwem, przyczyniły się do jego uznania za jednego z najważniejszych filozofów starożytności.

4. Plato, uczeń Sokratesa, nie zmarł z powodu przejedzenia ani przepicia na weselu. Historia jego śmierci nie jest dokładnie znana, ale nie ma żadnych dowodów na to, że zginął w taki sposób. Plato zmarł w wieku około 80 lat, ale nie wiadomo dokładnie, jakie były przyczyny jego śmierci. Ostatecznie, śmierć Platona jest mniej spektakularna niż śmierć innych filozofów starożytności, takich jak Sokrates, ale nie mniej ważna i znacząca dla historii filozofii i kultury.

5. W starożytnej Grecji i Rzymie istniała tradycja związków homoseksualnych pomiędzy dojrzałymi mężczyznami a młodszymi mężczyznami, ale nie było to uważane za jedyny lub najszlachetniejszy rodzaj miłości. W rzeczywistości, ideał miłości w starożytnej kulturze był bardziej skomplikowany i wielowymiarowy, niż pojedyncze określenie. Z jednej strony, starożytni Grecy i Rzymianie uważali miłość homoseksualną za szczególny rodzaj więzi, która umożliwiała młodszemu mężczyźnie naukę i rozwój, ale z drugiej strony, istniały również silne wartości i tradycje dotyczące małżeństwa i rodziny, które zazwyczaj uwzględniały miłość heteroseksualną. W każdym razie, nie można uogólniać i twierdzić, że wszyscy starożytni filozofowie nawiązywali romanse z młodszymi mężczyznami i że uważano to za najszlachetniejszą formę miłości.

6. Aristippos z Kyreny był starożytnym filozofem, który był związany z szkołą filozofii hedonistycznej. W jego filozofii najważniejsze było dążenie do szczęścia poprzez przeżywanie przyjemności i unikanie bólu. Jednak jego podejście do hedonizmu było bardziej zrównoważone niż u innych filozofów, którzy wychodzili z założenia, że najważniejsze jest uzyskanie jak najwięcej przyjemności, niezależnie od tego, jakie konsekwencje to niesie. Aristippos uważał, że niektóre przyjemności są krótkotrwałe i nie warto ich poszukiwać, podczas gdy inne są długotrwałe i warto je pogonić. Jego filozofia wpłynęła na rozwój filozofii stoickiej i epicurejskiej.

7. Sokrates nie pozostawił żadnego pisemnego dorobku. Znane nam jego poglądy i filozofię zawdzięczamy głównie jego uczniom, takim jak Platón i Xenofont, którzy opisali jego życie i nauki w swoich dziełach. Dzięki ich opisom wiemy, że Sokrates był znany z prowadzenia dialogów filozoficznych, w których stawiał pytania i dążył do ujawnienia prawdy. Był także znany z jego wyznania, że „wie tylko, że nic nie wie”. Jego filozofia skupiała się na dążeniu do moralności i dobrego życia poprzez zrozumienie prawdy. Do dziś jest on uważany za jednego z największych filozofów starożytności i jego wpływ na filozofię i kulturę trwa nadal.

8. Sokrates  uważał, że najszczęśliwszy jest człowiek, który nie ma niczego, ale jego zrozumienie tej koncepcji jest nieco bardziej skomplikowane. W swoich dialogach twierdził, że prawdziwe szczęście można osiągnąć tylko poprzez życie zgodne z moralnością i dążenie do poznania prawdy. Jego poglądy były często kontrowersyjne i wywoływały sprzeciw w starożytnym społeczeństwie. Innymi filozofami starożytności, którzy wykluczali się swoimi poglądami byli np. Epikur i Stoicy, którzy mieli zupełnie odmienne podejście do szczęścia i życia. Mimo tych różnic, starożytni filozofowie stanowili ważne źródło inspiracji dla filozofii i kultury, które przetrwały do dziś.

9. Filozofowie w czasach starożytnych często otwierali własne szkoły, w których nauczali uczniów o swoich poglądach.

10. Platon jeden z bardziej znanych filozofów tego okresu był uczniem Sokratesa.